Ukraine 2 Europe

Profile picture
Monique Goessen
Project afgesloten
65
€ 2.825 van € 7.500
10/05/2018 - 20:00

​IN HET KORT

WAT?                                                
Jongeren uit Oekraïne bezoeken jongeren uit België en Nederland

WANNEER?                                     
1 augustus tot 14 augustus 2018

WAAROM?                                      
Om jonge Oekraïners een kans te geven om naar West-Europa te komen voor een internationale bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wisselen ze gedachten uit over cultuur, natuur, burgerschap, identiteit, en alle dingen die belangrijk voor hen zijn. Dit zal ongetwijfeld een tweerichtingsverkeer zijn (UA naar BE & NL en vice versa).

WAT HEBBEN WE NODIG?          

  • Een  totaalbedrag van € 7.500
  • Gastgezinnen in de buurt van Maastricht (NL) of Riemst / Lanaken (BE): opgave kan via mail: mgoessen@gmail.com of telefoon: +31 6 51 10 59 32 / +32 483 22 30 43
  • Vertalers (Oekraïens/Russisch-Engels / Oekraïens/Russisch-Nederlands) voor tijdens hun bezoek (1 t/m 14 augustus 2018)
21/05/2018 - 04:00

Lees hieronder waarom de jongeren graag mee willen. Door de crowdfunding zo veel mogelijk te delen kunnen wij deze jongeren een kans bieden!

Alena (17) "It is important for me to get into the project because I want to talk about Ukraine, and everything connected with it, because very few countries know about our country. About what we have attractions and famous institutions, museums and galleries, theaters and art centers.
I can give people from other countries their knowledge of the Ukrainian language, culture and traditions. Having communicated with me, people will understand what a good people we have, and this can improve the relations between our countries, because, as they say: 'people create the opinion about the country.'"

Konstiantyn (24) "Why did I decide to participate in this project? Because it’s all about people, who can become your soulmates in questions of defending nature, offering their views or discussing existing problems and strategies to solve them. It’s all about places to visit and obtain unique experience, improve yourself and people around you, sharing your lifehacks about making this world better in terms of saving it's resources, spreading the word about events which happened to everyone once in their life and stayed in mind forever among those who are treated as foreigners. We shouldn’t forget that we are all humans who can believe or stay apart from beliefs, love and be loved because we live under the one and only sun. 
The thing I believe in is that if there will be one man left on the Earth smiling, we can’t give up fighting. So that’s it. It’s also about positive emotions to get and bare through the time after it all ends. This particular project is one of a kind as it makes every participant feel him or herself being home even if this home is thousand miles away and I would be extremely happy to be a part of this big family to feel like myself once again."

Diana (15) "What’s important for me in this project? First of all, it’s to discover a new world, new people, a new environment. Deep into that another atmosphere and feel everything on myself. To improve my level of English through the communication with foreigners is also important for me.
I have to take part in this project because I want to learn how to communicate with people of a different type, I want to defeat the language barrier and start to communicate freely, without any inconvenience. I want to learn how to work on projects with people from other countries, other cultures. It is me, who wants to start a new page in life, go further and achieve more.
I want to get a lot of amazing, impressive and interesting experience from that project. Namely: more knowledge about nature, culture and people from abroad. I want to improve my level of English for myself. I want to be able to work with people of different nationalities. Also, I want very much, that after this project, people from different countries get interested arriving to Ukraine. Let them see our world!"

06/06/2018 - 23:09

Let op!

Vergeet bij uw donatienummer (wordt u per e-mail toegezonden) niet te vermelden!

Veel dank voor alle giften. 

Woont u in de buurt van Maastricht (NL), Eijsden (NL), Riemst (BE), Lanaken (BE) of Voeren (BE)

We zoeken GASTGEZINNEN die de jongeren tussen 7-13 augustus 2018 een thuis willen bieden

 

 

25/06/2018 - 10:02

We are very happy to present you: 

THE PARTICIPANTS UA2EU 2018

08/05/2018

UA 2 EU

Oekraïense jongeren krijgen een kans!

Tussen 1 en 14 augustus 2018 komen er een tiental Oekraïense (UA) jongeren op uitnodiging naar België en Nederland. Jongeren die opgroeien in een land in oorlog. De jongeren zijn tussen de 15 en 25 jaar oud met interesses op het gebied van natuur, cultuur en internationale ontmoetingen. In de eerste week van hun verblijf nemen zij enkele dagen deel aan het kamp dat wordt georganiseerd door de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM). Dit is een kamp door en voor jongeren, met als thema natuurbeheer en gaat door in Riemst (BE). Na deze dagen op het beheerkamp zullen de jongeren verblijven bij gastgezinnen in de buurt van Maastricht (NL) en Riemst (BE). Vanaf hier worden er culturele activiteiten georganiseerd zoals o.a. een bezoek aan de hoofdstad van Europa (België) en van Nederland.

De doelstelling van het verblijf van de Oekraïense jongeren is gericht op culturele uitwisseling, kennis over natuur(behoud) en educatie. Door middel van een grensoverschrijdende Europese samenwerking willen we een programma aanbieden dat  gericht is op ontmoeting, uitwisseling en sociale ontwikkeling. Voorop stellen we dat we allen als ‘wereldburgers’ van elkaar kunnen en mogen leren.

Het project wordt gerealiseerd met de hulp van meerdere partners zoals: Natuurpunt Riemst (BE), Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) (BE), Avena VZW (BE), Natuurmonumenten (NL), Centrum voor Milieu en Natuureducatie (CNME) (NL), Promote Ukraine (BE), Parochiecluster Maastricht West (NL), 'Children of Hope and Love' (UA) en de School of Lyshnya (UA).

Meer informatie?
Informatie in het Engels: http://www.promoteukraine.org/ua2eusummer2018.html
E-mail: mgoessen@gmail.com (Monique Goessen - Projectleider in NL/BE)
E-mail: mary.omelka00@gmail.com (Masha Omelchenko - Projectcoördinator in Oekraïne)

Telefonisch contact:
Monique (voor vragen in Nederlands en Engels)
+31 6 511 059 32 (NL)  - WhatsApp / Telegram
+32 483 22 30 43 (BE)
Masha (voor vragen in het Oekraïens en Engels)
+38 066 875 2910 (UA) - Telegram

​Hoe is het project ontstaan?

Waarom dit project? De reden hiervoor is dat ik, Monique Goessen (initiatiefnemer) sinds 2012 Oekraïne meerdere malen heb bezocht. Tijdens deze reizen heb ik veel mensen mogen ontmoeten. Een land  dat aan het losweken is van het grote machtige Rusland en zijn eigen identiteit aan het ontdekken is. De identiteit die belangrijk is om een zelfstandig bestaan op te bouwen.  Deze weg naar zelfstandigheid is geen gemakkelijke. De oorlog in voornamelijk het Oosten van Oekraïne heeft vele mensen verdriet gedaan, losgemaakt van huis en haard, gezinnen verwoest. Dagelijks geven mannen en vrouwen hun leven voor hun vaderland; een feit waar in de media weinig aandacht aan besteed wordt.

Het land in al zijn oneffenheden, de chaos, in een zoektocht naar zichzelf fascineert me en intrigeert me. De inwoners die opgegroeid zijn binnen het strenge Sovjetregime zoeken naar zichzelf, maar bovenal naar vrijheid. Het is sociaal en maatschappelijk gezien interessant hoe dit land zich ontwikkelt, welke ontwikkeling de jonge mensen ondergaan en hoe wij hiervan kunnen leren. Een land dat opkijkt naar het ‘grote’ West Europa en los wil komen van de krachtige arm van het ‘machtige’ Rusland heeft nog zoveel te bieden als het maar in zichzelf gelooft. Eén van de thema’s zal zijn hoe Oost- en West-Europa van elkaar kunnen leren. Het is geen eenrichtingsverkeer: de jongeren uit Oost-Europa kunnen van de jongeren hier in West-Europa leren, vice versa is dit zeker ook waar. Het zoeken naar identiteit, waardigheid en verantwoordelijkheid nemen voor de beslissingen die er gemaakt worden, zijn thema’s die, waar je ook leeft in Europa, in je leven aan bod komen.

Deze ontwikkelingen binnen Oekraïne zijn een drijfveer voor mij om steeds weer terug te gaan. Om steeds opnieuw mensen te ontmoeten, met ze in gesprek te gaan; of ze nu jong of oud zijn. Andere redenen zijn de traditionele cultuur, het verantwoordelijk omgaan met het land / de grond, de solidariteit, maar ook de eenvoud en een ‘chaos’ die op één of andere manier rust schept, de omgeving en de natuur van dit land dat niet voor niets ‘de graanschuur van Europa’ wordt genoemd. In dit land dat omschreven wordt als ‘Het land dat maar niet wil lukken’[1], heb ik mensen gesproken die er ‘voor willen gaan’, die hun verantwoordelijkheid willen nemen om het tegendeel te bewijzen.

Voor dit land dat naast zijn schoonheid zoveel ellende, verdriet en oorlog kent, wil ik iets tastbaars kunnen doen. Mijns inziens helpen we de mensen in Oekraïne het meest door hun tools te geven om zelf aan de slag te gaan. Dit is dan ook de reden dat ik, samen met de stichting ‘Children of Hope and Love’ ben gaan brainstormen over wat ik concreet zou kunnen betekenen. Het afgelopen jaar heb ik meerdere gesprekken gevoerd omtrent de zoektocht naar hun grootste behoefte. Die ligt zeker op het vlak van onderwijs. De scholing in Oekraïne laat te wensen over en op dit domein valt ongetwijfeld een grote winst te behalen. De Oekraïners zijn zich er goed van bewust dat verandering vanuit het volk zelf moet komen.  Door jonge beloftevolle Oekraïners een platform te bieden voor internationale uitwisseling, bieden we hen een kans om kennis op te doen in het vrije West-Europa, om vervolgens terug te keren naar het land waar de Oekraïner zo trots op is. Een interessant programma aanbieden voor een jonge groep Oekraïners in West-Europa lijkt me bij uitstek een mooie en goede kans om hen spelenderwijs handvaten aan te reiken welke ze eenmaal terug thuis een mogelijkheid bieden om het, zo belangrijke, zelfstandige bestaan te continueren.

Gedurende de voorbereidingen van dit project heb ik via de organisatie ‘Children of Hope and Love’ intense contacten onderhouden met de dorpsschool in Lyshnya. Lyshnya is een klein dorpje op zo’n 60 kilometer van de stad Kiev. De dorpsschool biedt onderwijs aan voor kinderen en jongeren tot 17 jaar oud. Samen met een enthousiaste groep vrijwilligers bieden we – als voorbereiding op de reis deze zomer – extra lessen aan. Dit zijn vooral lessen in Engels, maar tevens lessen waarin nagedacht wordt over eigen cultuur, identiteit, ontwikkeling, wereldburgerschap, natuur en ecologie.

​Wat gaan we doen?

Natuurbeheer tijdens beheerkamp

De Oekraïense jongeren nemen gedurende de eerste week deel aan het beheerkamp georganiseerd door de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, ondersteund door Natuurpunt Riemst. De Belgische en Oekraïense jongeren ondersteunen de lokale vrijwilligers bij de beheertaken die tijdens die periode aan de orde zijn. Concreet zal dat vooral hooiwerk zijn: het bijeen rijven en afvoeren van maaisel op steile hellingen en andere plekken die met de tractor moeilijk bereikbaar zijn. Verder zal er ook gemaaid en gekapt / gesnoeid worden, en helpen de jongeren met het opruimen van snoeimateriaal. 

We zijn ervan overtuigd dat doorheen het gezamenlijk werken er een band ontstaat die jongeren vertrouwd maakt met elkaar. Als je samen gemotiveerd aan een taak begint in de natuur, maakt het weinig uit wat je achtergrond, taal of cultuur is. Je helpt elkaar zonder veel woorden, je bent samen moe na een harde werkdag, je geniet samen van een mooi uitzicht of een mooie zonsondergang, je kan samen koken, eten en uiteraard ook plezier maken. Doorheen het intense contact met de natuur en doorheen het handenwerk hopen we banden te smeden waardoor de jongeren zich op hun gemak voelen bij elkaar en ideeën willen uitwisselen over diverse thema's. Dat kan uiteraard gaan over het werk zelf: natuur- en milieubescherming en natuur- en landschapsbeheer. Maar ook andere thema's zullen zeker aan bod komen: landbouw en de toekomst van de landbouw in Europa, duurzame en lokale voeding, cultuurhistorie en erfgoed, klimaat, politiek, nationaliteit en identiteit. Tijdens het kamp leren ze samenwerken, leren ze diverse soorten materiaal hanteren, leren ze rekening houden met elkaar, moeten ze meewerken tijdens huishoudelijke taken (zelfredzaamheid), leren ze nadenken over de diversiteit aan normen en waarden, en zullen ze uiteraard ondergedompeld worden in een (Engels) taalbad dat hen een basis geeft om verder Europa te exploreren. 

Culturele activiteiten

Vanuit Natuurpunt Riemst worden er tijdens het beheerkamp in de avonden en op zondag verschillende excursies aangeboden. Naast de uitleg tijdens de werken worden er, naar behoefte van de groep, in de avond excursies aangeboden zoals een bezoek aan een nabijgelegen gebied met interessante fauna en flora, een bezoek aan de mergelgrotten onder de Sint-Pietersberg of een bezoek aan een museum. De excursies dienen ter ontspanning en vormen een educatieve meerwaarde. Bovendien is er de mogelijkheid om op basis van de excursies diverse onderwerpen aan te kaarten. Bijvoorbeeld tijdens een grottentocht kunnen de historische waarden van het gebied zelf aan bod komen alsook de samenwerking tussen België en Nederland gedurende de oorlog. Daarnaast wordt verteld in welke mate de Sint-Pietersberg (zowel het natuurgebied als het gangenstelsel) waarde heeft voor de natuur in termen van biodiversiteit, maar ook de huidige cultuur/ het toerisme.

In de week volgend op de beheerwerken zullen de jongeren overnachten bij gastgezinnen om de culturele uitwisseling nog intenser te maken. Er worden tijdens die week diverse culturele activiteiten georganiseerd. Dit zijn vooral excursies naar plaatsen die historisch en/of politiek interessant zijn, en die op die manier ook gespreksonderwerpen aanleveren. We geloven in het belang van internationale contacten. Kennis maken met jongeren met een totaal andere culturele achtergrond, die toch au fond met dezelfde levensvragen worstelen als jezelf, verbreedt je wereldbeeld en het respect voor ‘de ander’ (in twee richtingen!). De multiculturele geglobaliseerde samenleving is een feit, en jongeren zoeken naar ‘hun’ plek
hierin. Om de jongeren kennis te laten maken met West-Europa willen we hen een programma aanbieden met enkele internationale toppers. Brussel (BE) is als Europese hoofdstad een absolute must. Indien mogelijk bezoeken we het Europees Parlement, de plek waar de belangrijkste beslissingen voor Europa worden genomen. Verder bezoeken we Amsterdam (NL) en Den Haag (NL) met eventueel een bezoek aan het Internationaal Gerechtshof. In Vaals (NL) willen we het drielandenpunt bezoeken, en in Aken (D) pikken we een beetje van de Duitse cultuur mee. Bij animo en vraag van de jongeren is ook een bezoek aan Leeuwarden (NL) een optie. Deze stad is in 2018 culturele hoofdstad van Europa. 
 

Rol van de diverse partners

Avena vzw (BE) is de coördinerende partner die zowel bij de voorbereidende fase betrokken is, als tijdens en na afloop van het project. Het is een jonge lokale vereniging met als doel het faciliteren en stimuleren van mens-natuur interacties. De vzw wil mensen bezielen, inspireren en hen in contact brengen met de kracht en mogelijkheden van de natuur en zichzelf. Inhoudelijk richt de vzw zich hierbij specifiek op drie domeinen met ‘duurzame ontwikkeling’ als basis en educatie als rode draad: natuurbehoud, duurzame landbouw en cultuur. De doelen van de organisatie leunen aldus nauw aan bij het huidige project UA 2 EU. Vanuit Avena worden de praktische zaken voorbereid (o.a. vervoer, verzekering, contact andere partners, gastgezinnen, etc). Vanuit Avena is er ook steeds een vrijwillige begeleider aanwezig tijdens de periode van de uitwisseling. 

De Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM, BE)) is de ontvangende organisatie tijdens het beheerkamp. Zij hebben reeds jarenlange ervaring met natuurbeheer door en voor jongeren. JNM zal instaan voor de praktische organisatie van het beheerkamp zoals accomodatie, maaltijden en vervoer. Ook zijn ze verantwoordelijk voor de begeleiding van de Oekraïense jongeren op terrein en leveren zij het 'jong bloed' waarmee de uitwisseling tot stand zal komen! 

Natuurpunt Riemst (BE), Natuurmonumenten (NL) en CNME (NL) zijn de instanties die lokaal actief zijn rond natuurbeheer. De terreinen waar de jongeren tijdens het beheerkamp zullen werken, zijn veelal gelegen op de Sint-Pietersberg (zowel Nederlandse als Belgische kant). Uiteraard is het logsich dat alle beheerwerken in nauw overleg gebeuren met de terreinbeheerders. Ook voor natuur- en milieu-educatie bieden zij hun expertise aan. 

Children of Hope and Love (UA) en de School of Lyshnya (UA) zijn de lokale partners in Oekraïne. Zij zijn betrokken bij het selecteren, motiveren en voorbereiden van geïnteresseerde jongeren. Zo is het erg belangrijk dat de jongeren op taalvlak een voorbereiding krijgen zodat de uitwisseling van gedachten makkelijker kan verlopen. Concreet zijn dit Engelse lessen die zich ook inhoudelijk reeds toespitsen op de thema's die mogelijks aan bod zullen komen in België/ Nederland (natuur, landbouw, cultuur, identiteit, Europa, etc.). Doorheen deze lessen leren ze ook reeds nadenken en een mening vormen rond deze thema's.

Promote Ukraine (BE) ​hét platform voor Oekraíeners in de Europese Unie en in het bijzonder België. Promote Ukraine is een onafhankelijke organisatie gevestigd in België. Zij bestaat uit een team van Oekraïense professionals die op vrijwillige basis aandacht willen geven aan het Oekraïense maatschappelijk middenveld in de EU en in het bijzonder in heel België. Zij geloven in Europese waarden zoals burgerrechten, goed bestuur en gelijke kansen. Door bijvoorbeeld EU-bedrijven en politici met Oekraïense belanghebbenden te verbinden, vergemakkelijken ze het delen van zaken tussen EU- en Oekraïense partners met als doel om Oekraïne dichter bij EU-normen en waarden te brengen vanuit een 'bottom-up perspective'.  Zij steunen dit project met praktische informatie, tips en tricks. 

Parochiecluster Maastricht West (NL) is betrokken partij om tijdens het beheerkamp af en toe stil te staan bij zingeving en religie. In Oekraïne speelt geloof een belangrijke rol in het dagelijkse leven, en we willen de Oekraïense jongeren in contact brengen met de gelovige jongeren in België / Nederland. Op die manier kan er tussen de beheeractiviteiten en culturele uitstappen door, een uitwisseling tot stand komen tussen diverse geloofsgemeenschappen. 

 

​What's next?

Het liefste willen wij de Oekraïense jongeren een zo uitgebreid mogelijk programma aanbieden.
Voor de verwezelijking hiervan is minimaal € 7.500,00 nodig. Alle meeropbrengst van de Crowdfunding zal gebruikt worden voor eenzelfde project in de volgende jaren. Tevens zijn wij de pistes aan het bekijken voor een uitwisseling van de deelnemende Belgische jongeren richting Oekraïne. De financiering hiervoor zal grotendeels ook vanuit Nederland en België moeten worden bekostigd.

 


[1] 2015 schrijver Fleur de Weerd - Titel: ‘Het land dat maar niet wil lukken’ Een reis door het grillige Oekraïne

Donaties

€ 50
08/05/2018
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 60
08/05/2018
LL - succes!
No comments.
€ 10
08/05/2018
Luciënnne Boels
Heel veel succes met dit mooie project!
€ 20
08/05/2018
Martijn van Helvert
Veel succes beste Monique Goessen met dit mooie en belangrijke project!
€ 10
08/05/2018
Sandra Smids
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
08/05/2018
Nico de Borst
Ik wens jullie heel veel succes. Желаю вам больших успехов
€ 5
09/05/2018
Stella
Veel succes Monique! Dikke knuffel van mij x
€ 20
09/05/2018
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
09/05/2018
Rene
Succes!
€ 50
10/05/2018
jelle van der eycken
heel veel succes :) Jelle
€ 100
10/05/2018
Ben en Trees
Steun jonge mensen.Dat ze voor hun idealen kunnen gaan !
€ 20
10/05/2018
Lilian
Monique, succes wat een mooi project
€ 20
10/05/2018
Anoniem
Super veel succes!
€ 15
10/05/2018
Birgit Daemen
Succes met het project Monique!
€ 50
11/05/2018
BB
Succes Monique!
€ 10
12/05/2018
Bertje Sarkol
Succes Bertje
€ 10
13/05/2018
Stefanie Peeters
Veel plezier en succes!!
€ 5
14/05/2018
C Scholte
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
16/05/2018
Jany van de Vin
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
16/05/2018
Irene Leeters
Mooi project Q-plat! Succes!
€ 5
17/05/2018
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
17/05/2018
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
17/05/2018
S Jongh
Geen commentaar achtergelaten.
€ 5
17/05/2018
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
19/05/2018
Lisette
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
19/05/2018
Marianne Smits
Succes Monique
€ 20
23/05/2018
Jeanette Brouns
Heel veel succes! Groetjes Jeanette
€ 25
25/05/2018
Mp
Succes!
€ 10
30/05/2018
M G
Geen commentaar achtergelaten.
€ 175
09/06/2018
Elisabeth
-
€ 500
12/06/2018
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
19/06/2018
V.
Super mooi project!
€ 50
26/06/2018
Willy en Frieda Witak - Bollen
-
€ 5
27/06/2018
Thea
Succes en veel plezier in augustus. Thea
€ 5
27/06/2018
Thea
Succes en veel plezier in augustus. Thea
€ 10
29/06/2018
Caroline Frederix
Mooi wat jullie doen! Veel succes XX
€ 30
30/06/2018
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 65
02/07/2018
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 150
03/07/2018
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
03/07/2018
Evianne
Heel veel succes!
€ 5
03/07/2018
Sietske
Succes Monique!
€ 20
04/07/2018
Saja Erens
Geen commentaar achtergelaten.
€ 15
04/07/2018
Manou Janssen
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
05/07/2018
Anoniem
Succes!!
€ 20
09/07/2018
Yvonne
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
09/07/2018
Anoniem
-
€ 25
09/07/2018
Sylvia Jelsma
Heel veel succes met geld inzamelen! En veel plezier met de Oekraïnse jeugd.
€ 50
11/07/2018
Anoniem
Have a wonderful time you all!! Enjoy and a save trip home. God bless you.
€ 20
14/07/2018
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
15/07/2018
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 40
15/07/2018
Marian
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
16/07/2018
Marianne Smits
Nogmaals veel succes
€ 15
16/07/2018
cornelus Schols
No comments.
€ 15
16/07/2018
Leon Janssen
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
17/07/2018
pauv voûte
succes
€ 20
18/07/2018
Ferdi Goessen
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
21/07/2018
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
21/07/2018
cyriel van rumst
No comments.
€ 50
22/07/2018
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
25/07/2018
Ger Hamers
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
25/07/2018
Jan PEUMANS
Mooi iniatief!alle volkeren zullen broeder zijn. Jan Peumans Voorzitter Vlaams Parlement Ereburgemeester Riemst
€ 300
27/07/2018
Marta Barandiy
-
€ 55
29/07/2018
Mieke Robben-Scholte
11 simkaarten
€ 10
30/07/2018
Mw MHJ Impelmans
-
€ 100
01/08/2018
Astrid
Mooi dagen!

Beloningen

€ 5
Persoonlijk digitaal bericht van één van de deelnemers uit Oekraïne
Bedankt! Voor 5 euro krijgt u van ons een persoonlijk bericht als dank voor uw steun.
Persoonlijk digitaal bericht van één van de deelnemers uit Oekraïne
€ 30
Postkaart met een persoonlijke boodschap van een Oekraïense jongere
Dank voor uw steun! U krijgt van ons een postkaart van een van deelnemers als dank voor uw steun.
Postkaart met een persoonlijke boodschap van een Oekraïense jongere
€ 60
Limit! 99 available
Een gepersonaliseerde kalender gemaakt in Oekraïne
Dank voor uw steun! U krijgt van een gepersonaliseerde kalender gemaakt in Oekraïne.
Een gepersonaliseerde kalender gemaakt in Oekraïne
€ 120
Limit! 50 available
Een kleine verrassing, een kalender gemaakt in Oekraïne en een wandelkaart van het natuurgebied waarin de jongeren gewerkt hebben.
Proficiat! U helpt ons enorm! U krijgt van ons een kleine verrassing, een jaarkalender én een wandelkaart van het natuurgebied toegestuurd als dank voor uw steun.
Een kleine verrassing, een kalender gemaakt in Oekraïne en een wandelkaart van het natuurgebied waarin de jongeren gewerkt hebben.
€ 300
Limit! 24 available
DVD met een video van het verblijf van de Oekraïense jongeren in Nederland en België plus een postkaart met een persoonlijke boodschap van één van de deelnemers
Waow! Proficiat! U hielp ons een hele stap vooruit. Als dank sturen wij u een video verslag van het project met een persoonlijke boodschap van één van de deelnemers.
DVD met een video van het verblijf van de Oekraïense jongeren in Nederland en België plus een postkaart met een persoonlijke boodschap van één van de deelnemers
€ 950
Limit! 10 available
alle bovenstaande beloningen, én een fles lokale wodka
U gaf zonet een Oekraïense jongere de kans om mee te gaan! We zijn uitermate dankbaar en u ontvangt het hele bovenstaande pakket én een fles lokale wodka.
alle bovenstaande beloningen, én een fles lokale wodka
Donaties
€ 50
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 60
LL - succes!
No comments.
€ 10
Luciënnne Boels
Heel veel succes met dit mooie project!
€ 20
Martijn van Helvert
Veel succes beste Monique Goessen met dit mooie en belangrijke project!
€ 10
Sandra Smids
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
Nico de Borst
Ik wens jullie heel veel succes. Желаю вам больших успехов
€ 5
Stella
Veel succes Monique! Dikke knuffel van mij x
€ 20
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
Rene
Succes!
€ 50
jelle van der eycken
heel veel succes :) Jelle
€ 100
Ben en Trees
Steun jonge mensen.Dat ze voor hun idealen kunnen gaan !
€ 20
Lilian
Monique, succes wat een mooi project
€ 20
Anoniem
Super veel succes!
€ 15
Birgit Daemen
Succes met het project Monique!
€ 50
BB
Succes Monique!
€ 10
Bertje Sarkol
Succes Bertje
€ 10
Stefanie Peeters
Veel plezier en succes!!
€ 5
C Scholte
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
Jany van de Vin
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
Irene Leeters
Mooi project Q-plat! Succes!
€ 5
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
S Jongh
Geen commentaar achtergelaten.
€ 5
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
Lisette
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
Marianne Smits
Succes Monique
€ 20
Jeanette Brouns
Heel veel succes! Groetjes Jeanette
€ 25
Mp
Succes!
€ 10
M G
Geen commentaar achtergelaten.
€ 175
Elisabeth
-
€ 500
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
V.
Super mooi project!
€ 50
Willy en Frieda Witak - Bollen
-
€ 5
Thea
Succes en veel plezier in augustus. Thea
€ 5
Thea
Succes en veel plezier in augustus. Thea
€ 10
Caroline Frederix
Mooi wat jullie doen! Veel succes XX
€ 30
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 65
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 150
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
Evianne
Heel veel succes!
€ 5
Sietske
Succes Monique!
€ 20
Saja Erens
Geen commentaar achtergelaten.
€ 15
Manou Janssen
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
Anoniem
Succes!!
€ 20
Yvonne
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
Anoniem
-
€ 25
Sylvia Jelsma
Heel veel succes met geld inzamelen! En veel plezier met de Oekraïnse jeugd.
€ 50
Anoniem
Have a wonderful time you all!! Enjoy and a save trip home. God bless you.
€ 20
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 40
Marian
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
Marianne Smits
Nogmaals veel succes
€ 15
cornelus Schols
No comments.
€ 15
Leon Janssen
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
pauv voûte
succes
€ 20
Ferdi Goessen
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
cyriel van rumst
No comments.
€ 50
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
Ger Hamers
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
Jan PEUMANS
Mooi iniatief!alle volkeren zullen broeder zijn. Jan Peumans Voorzitter Vlaams Parlement Ereburgemeester Riemst
€ 300
Marta Barandiy
-
€ 55
Mieke Robben-Scholte
11 simkaarten
€ 10
Mw MHJ Impelmans
-
€ 100
Astrid
Mooi dagen!
Beloningen
€ 5
Persoonlijk digitaal bericht van één van de deelnemers uit Oekraïne
Bedankt! Voor 5 euro krijgt u van ons een persoonlijk bericht als dank voor uw steun.
Persoonlijk digitaal bericht van één van de deelnemers uit Oekraïne
€ 30
Postkaart met een persoonlijke boodschap van een Oekraïense jongere
Dank voor uw steun! U krijgt van ons een postkaart van een van deelnemers als dank voor uw steun.
Postkaart met een persoonlijke boodschap van een Oekraïense jongere
€ 60
Een gepersonaliseerde kalender gemaakt in Oekraïne
Dank voor uw steun! U krijgt van een gepersonaliseerde kalender gemaakt in Oekraïne.
Een gepersonaliseerde kalender gemaakt in Oekraïne
€ 120
Een kleine verrassing, een kalender gemaakt in Oekraïne en een wandelkaart van het natuurgebied waarin de jongeren gewerkt hebben.
Proficiat! U helpt ons enorm! U krijgt van ons een kleine verrassing, een jaarkalender én een wandelkaart van het natuurgebied toegestuurd als dank voor uw steun.
Een kleine verrassing, een kalender gemaakt in Oekraïne en een wandelkaart van het natuurgebied waarin de jongeren gewerkt hebben.
€ 300
DVD met een video van het verblijf van de Oekraïense jongeren in Nederland en België plus een postkaart met een persoonlijke boodschap van één van de deelnemers
Waow! Proficiat! U hielp ons een hele stap vooruit. Als dank sturen wij u een video verslag van het project met een persoonlijke boodschap van één van de deelnemers.
DVD met een video van het verblijf van de Oekraïense jongeren in Nederland en België plus een postkaart met een persoonlijke boodschap van één van de deelnemers
€ 950
alle bovenstaande beloningen, én een fles lokale wodka
U gaf zonet een Oekraïense jongere de kans om mee te gaan! We zijn uitermate dankbaar en u ontvangt het hele bovenstaande pakket én een fles lokale wodka.
alle bovenstaande beloningen, én een fles lokale wodka