Steun bij ontwikkeling van ons VZW

Profile picture
Jongeren vereniging
Project afgesloten
3
€ 171 van € 2.000
04/07/2016

Waarom dit sponsorboekje ?

Recent startten wij met drie 20 jarige, gemotiveerde jongeren  ‘VZW Beta Fest’ op.

Met deze VZW willen wij

  1. Organiseren van evenementen, de ontplooiing van jongeren in het algemeen en het stimuleren van evenementenbeleving en cultuurbetrokkenheid door en van jongeren in het bijzonder. Beta Fest streeft er daarbij naar de omstandigheden van de vrijwilliger te optimaliseren op vlak van onder andere veiligheid, communicatiemethoden en andere voorzieningen.
  2.  Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van Beta Fest worden verwezenlijkt, behoren onder meer;
  • begeleiden van socioculturele verenigingen, jeugdwerk, sportverenigingen en andere organisaties in het organiseren en het aantrekken van vrijwilligerswerk, sponsoring en werkingsmiddelen;
  • organiseren en coachen van vrijwilligers op evenementen in zowel binnen- als buitenland;
  • verstrekken van opleidingen die specifiek gericht zijn op personen die meedraaien als vrijwilliger;
  • organiseren van vormende, informatieve, culturele en ontspannende activiteiten en evenementen voor en/of door jongeren;
  • samenwerken met, investeren of deelnemen in alle verenigingen en vennootschappen, van privaat of publiek recht, die rechtstreeks voormelde doelstellingen en/of activiteiten kunnen bevorderen of verbeteren. De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijd volledig zullen worden bestemd voor haar doel.

 

We zijn ervan overtuigd dat ons initiatief een antwoord kan bieden op een groeiende behoefte in de evenementensector. Ons werkdomein situeert zich in Hemiksem.

In de toekomst willen wij ons events aanbod nog verder uitbreiden.

De oprichting van de VZW, de bekendmaking, de loonkosten van één vaste medewerker en alles wat hier bij komt kijken brengt voor ‘VZW Beta Fest’ heel wat kosten met zich mee.

Vandaar dat wij in dit kader zo vrij zijn om U de vraag naar mogelijke sponsoring te stellen.

Wij willen graag onze visie, doelen en de werking van VZW Beta Fest in een overlegmoment verder voorstellen.

Momenteel doen wij beroep op zoveel mogelijk vrijwilligers en dat zal in de toekomst zo blijven.

Daarnaast zullen wij in de toekomst verder moeten investeren in personeel om ons project groeikansen te geven

 

Wat kunnen wij bieden aan organisaties, bedrijven, ….die ons willen sponseren ?

Op onze website www.betafest.be (in ontwikkeling):

Op de homepagina komt uw logo met een link naar een eigen pagina op onze website. Op die pagina komt tekst en foto's van uw bedrijf of organisatie. Een link naar uw eigen website vanuit die pagina is mogelijk.

Daarnaast komt op de pagina "favorieten" een link naar opnieuw uw eigen pagina op onze website.

Op onze folders:

Enkele keren per jaar organiseren we evenementen en (kleine) festivals ... Als u sponsor bent van zo'n evenement of (kleine) festival wordt dit ook op deze folders vermeld.

Ten slotte bij onze activiteiten:

Bij workshops of activiteiten van vzw Beta Fest waar u sponsor van bent, is er de mogelijkheid om reclame te maken voor uw bedrijf of dienst ( vlag of spandoek, ...)

Dankzij uw bijdrage kunnen we onze werking draaiende houden

Hartelijk dank voor uw steun !

Het Beta Fest team.

Bedrijfswagen VZW Beta Fest

Tijdens de evenementen, (kleine) festivals en activiteiten  maken we momenteel gebruik van een eigen persoonlijke wagen... . Ook voor de vele kennismakingsbezoeken doorheen Vlaanderen maken we gebruik van deze wagen.

Maar op lange termijn is dit geen optie... de wagen is al van leeftijd en de slijtage door het gebruik mag zich eigenlijk niet te lang verder zetten.

Op termijn moeten we dus overgaan naar het aanschaffen van een bedrijfswagen voor Beta Fest...

Deze toch wel zware investering kunnen we als beginnende VZW niet dragen. Vandaar onze oproep om mee te helpen een aangepast voertuig te financieren...

Als extra troef kunnen we op deze wagen de naam en het logo laten plaatsen van de organisatie die ons dit helpt te verwezelijken ! ( uiteraard naast wat we te bieden hebben zoals beschreven vooraan in deze brochure)

Wij zorgen voor de nodige persbelangstelling ... !

Hartelijk dank voor uw steun !

Donaties

€ 101
04/07/2016
Jesse
Leuke idee!!
€ 20
05/07/2016
keanu verellen
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
13/07/2016
J K
Geen commentaar achtergelaten.
Donaties
€ 101
Jesse
Leuke idee!!
€ 20
keanu verellen
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
J K
Geen commentaar achtergelaten.