Sellini Gravity Generator

Profile picture
Alberto Sellini
Project afgesloten
17
€ 1.740 van € 150.000
25/02/2016 - 11:00

Gravitational Energy

Gravity is the solution for energy worldwide without combustion of raw materials, which irreparable damage caused to our planet and his beautiful flora and fauna.

Energy generated by gravity is clean renewable energy, 24/7 worldwide, virtually anywhere with practical the same value.

The idea for the development of a gravity generator comes mainly out timepiece technique, in which centuries ago use was made of the constant force of gravity by a massive weight, the so-called potential energy.

The movement of the clock runs on gravity, as long as every time the weight is again picked up, the clock keeps moving, so-called kinetic energy. Mass is simply a form of potential energy that is converted into another form of energy.

(Energy conservation)

For the development of a gravity generator had to be found above all, a solution to fetch each time the weight.
The only solution seems to be a weight in liquid form.

Water is then the most obvious choice, the world mainly consist of water and has a lot of natural properties.
One liter water of about 6 degrees has a weight of 1 kg. Water above 0 degree is liquid, non-compressible and with an ingenious system possible to transport to a higher level.

To transport of the liquid mass weight we used only the force of gravity without the addition of external energy.

During this operation, no energy can be generated by the generator. With this method, can restart the generator with the same amount of basis weight for the repetition of the cycle.

The basis for the prototype is a weight of about 200 kg. (200 L) at a maximum height of 10 meters. The power of 200 kg. is issued to a gearbox, which drives a permanent magnet generator for the generation of electrical voltage and current.

The required power of the generator can each time with 200 kg. be increased, depending on the type of generator and the desired power. (200kg - 400kg - 600kg - 800kg - 1000kg, etc. etc.)

For the effective implementation of this realistic fact to generate electricity from gravity, need first to be generated money for building a "Gravity Generator" with a larger capacity.
 

The focus is primarily on a house including the use of an electric car, fully equipped with own renewable energy. Also, heating or cooling is completely electrically, so no gas, oil or any other fuel.

All the raw materials we take out of the earth we should really only use to make recyclable products. Therefore, it is necessary to invest in smart energy technology.

Through crowdfunding donations should it be possible to get the amount for development and support to realize the project in collaboration with the Technical Universities in the Netherlands.

It needed capital is approximately € 150,000, basically 15,000 donation of only 10 euros, already makes it possible to start with actually addressing global warming short term.

As the inventor / designer I ask the world to support my project, especially by anyone who agree with the statement that we have to be careful with our planet.

This invention will have also a positive impact on reducing poverty in many parts of the world where their own sustainable energy future can be a very important key to economic improvement.
 

Dutch designer

Alberto Sellini

sellini@planet.nl

Patent Application

No. 1041715

 

25/02/2016

Zwaartekracht energie

Zwaartekracht is wereldwijd de oplossing voor energieopwekking zonder verbranding van grondstoffen, hetgeen onherstelbare schade aan onze planeet en haar prachtige flora en fauna toebrengt.

Energie opgewekt door zwaartekracht is schone hernieuwbare energie, 24/7 wereldwijd vrijwel overal met dezelfde waarde.

Het idee voor de ontwikkeling van een zwaartekracht energiecentrale komt voornamelijk uit de uurwerk techniek, waarin eeuwen geleden al gebruik werd gemaakt van de constante zwaartekracht door een massief gewicht, de zogenaamde potentiële energie.

Het uurwerk loopt dan volledig op zwaartekracht, zolang elke keer het gewicht opnieuw naar boven wordt opgehaald, blijft het uurwerk in beweging, de zogenaamde kinetische energie. Massa is dus een vorm van potentiële energie die wordt omgezet in een andere vorm van energie. (Behoud van energie)

Voor de ontwikkeling van een zwaartekracht generator moest vooral een oplossing worden gevonden voor het telkens ophalen van het gewicht. De enige oplossing lijkt een gewicht in vloeibare vorm.

Water is dan de meest voor de hand liggende keuze, de wereld bestaat voornamelijk uit water en heeft veel natuurlijke eigenschappen. Eén liter water van ongeveer 6 graden heeft een gewicht van 1 kg. Water boven de 0 graden is vloeibaar, niet samendrukbaar en via een vernuftig systeem is het mogelijk om het te transporteren. Voor het transporteren van de vloeibare massa wordt alleen de zwaartekracht gebruikt zonder het toevoegen van externe energie. Tijdens deze handeling kan geen energie door de generator worden opgewekt. Met deze methode kan de generator herstarten met dezelfde hoeveelheid basisgewicht voor de herhaling van de cyclus.

De basis voor het prototype is een gewicht van ongeveer 200 kg. (200 L) op een maximale hoogte van 10 meter. De kracht van 200 kg. wordt afgegeven aan een tandwielkast, die een permanent magneet generator aandrijft voor het opwekken van elektrische spanning en stroom. De benodigde kracht van de generator kan telkens met 200 kg. worden verhoogt, afhankelijk van het type generator en het gewenst vermogen. (200kg - 400kg - 600kg - 800kg - 1000kg, etc. etc.)

Voor de effectieve uitvoering van dit realistische feit om stroom op te wekken uit zwaartekracht, moet eerst geld worden gegenereerd om een"Gravity Generator" te bouwen met een grotere capaciteit. De focus is in eerste instantie om een woonhuis inclusief het gebruik van een elektrische auto, volledig te voorzien van eigen hernieuwbare energie. Ook de verwarming of koeling is volledig elektrisch, dus geen gas, olie en / of andere brandstof.

Alle grondstoffen die we uit de aarde halen moeten we eigenlijk alleen gebruiken om recyclebare producten te maken. Daarom is het noodzakelijk om te investeren in slimme energietechnologie. Via crowdfunding donaties moet het mogelijk moet zijn om het nodigde kapitaal voor de ontwikkeling en ondersteuning bij elkaar te krijgen om uiteindelijk het project in samenwerking met de Technische Universiteiten in Nederland te realiseren.

Het nodige kapitaal bedraagt circa € 150.000, in principe 15.000 donaties van slechts 10 euro, schept al de mogelijkheid om een start te maken met het daadwerkelijk aanpakken van de opwarming van onze aarde op korte termijn.

Als uitvinder / ontwerper vraag ik wereldwijd om het project te ondersteunen, speciaal aan iedereen die het eens is met de stelling dat we zuinig op onze aarde moeten zijn. Deze vinding zal ook een positief effect hebben op het terugdringen van de armoede in vele delen van de wereld, waar eigen duurzame energievoorziening in de toekomst een zeer belangrijke sleutel tot economisch evenwicht kan worden.

Nederlands Ontwerper

Alberto Sellini

sellini@planet.nl

Octrooiaanvraag nummer 1041715

Donaties

€ 100
28/02/2016
Leo & Elly van Selst
Mooi project, succes toegewenst met het vergaren van het benodigde bedrag om de installatie te bouwen. Groeten Leo&Elly.
€ 100
29/02/2016
Hans en Grietje
Veel succes Alberto!
€ 100
01/03/2016
Stella Bulham
Blijf positief, veel succes
€ 10
02/03/2016
Anoniem
veel succes
€ 500
05/03/2016
Anoniem
Prima project. Gaat zeker lukken. Duurzame energie heeft de toekomst.
€ 30
07/03/2016
Anoniem
Mooi project, veel succes
€ 100
07/03/2016
Anoniem
Hoi Alberto, Hopelijk brengt het uiteindelijke resultaat inderdaad wat meer economisch evenwicht in deze wereld! Veel succes! Jo en Adriano.
€ 20
07/03/2016
Henrico en Sonja
Succes !
€ 10
11/03/2016
Anoniem
Goed idee man, succes !
€ 500
13/03/2016
Sander en Reeke
Veel succes
€ 25
14/03/2016
Henco
veel succes Alberto
€ 10
16/03/2016
R & E
Mooi idee! Succes oom Alberto!
€ 100
17/03/2016
ina mulder
een bijzonder project, daarom bijzonder veel succes gewenst
€ 100
17/03/2016
Ton van der Putten
succes
€ 15
17/03/2016
ted & netty sinaij
S U C C E S
€ 10
19/03/2016
Anoniem
Super idee, veel succes !!!
€ 10
30/03/2016
Anoniem
Nuttig project, stop de opwarming van de aarde. Iedereen zou dit moeten steunen, succes !!!
Donaties
€ 100
Leo & Elly van Selst
Mooi project, succes toegewenst met het vergaren van het benodigde bedrag om de installatie te bouwen. Groeten Leo&Elly.
€ 100
Hans en Grietje
Veel succes Alberto!
€ 100
Stella Bulham
Blijf positief, veel succes
€ 10
Anoniem
veel succes
€ 500
Anoniem
Prima project. Gaat zeker lukken. Duurzame energie heeft de toekomst.
€ 30
Anoniem
Mooi project, veel succes
€ 100
Anoniem
Hoi Alberto, Hopelijk brengt het uiteindelijke resultaat inderdaad wat meer economisch evenwicht in deze wereld! Veel succes! Jo en Adriano.
€ 20
Henrico en Sonja
Succes !
€ 10
Anoniem
Goed idee man, succes !
€ 500
Sander en Reeke
Veel succes
€ 25
Henco
veel succes Alberto
€ 10
R & E
Mooi idee! Succes oom Alberto!
€ 100
ina mulder
een bijzonder project, daarom bijzonder veel succes gewenst
€ 100
Ton van der Putten
succes
€ 15
ted & netty sinaij
S U C C E S
€ 10
Anoniem
Super idee, veel succes !!!
€ 10
Anoniem
Nuttig project, stop de opwarming van de aarde. Iedereen zou dit moeten steunen, succes !!!