Onderzoeksproject : HET RECHT OP VRIJHEID VAN MENINGSUITING

Profile picture
Censuur of geen censuur ?
Project afgesloten
2
€ 105 van € 10.000
17/06/2016 - 04:00

We zijn van start ! Voor de mensen die vragen of opmerkingen hebben , dit kan op  freedomofspeech@telenet.be

11/06/2016 - 12:00

Beste vrienden ,

Beste donateurs ,

Vraagt u zich ook af in wat voor wereld wij leven ? Terreuraanslagen , censuur ,geweld.....zet het nieuws maar op en we worden overspoelt door de negatieve berichten..

Sommigen  trekken het zich niet aan , andere wel....velen zeggen laat de politiek het maar oplossen ...en  gaan dan  verder met de orde van de dag..

Om eerlijk te zijn was ik ook zo .... wie ben ik om er iets aan te doen en helpt  het wel ? We spreken er allen wel over met vrienden , collega's op of café en iedereen heeft zo zijn eigen mening ....

Uiteraard kan jij of ik niets beginnen tegen terreuraanslagen of geweld ....maar één bepaald item heeft mij zeer ongerust gemaakt en dat is mijn verworven recht van vrijheid op meningsuiting...Het recht dat één van de belangrijkste fundamenten zijn van onze Westerse waarden en democratie.

Het recht dat het verschil maakt dat wij in een democratie leven of in een dictatoriaal regime !

Desondanks merk ik dat dit recht gevaarlijk in het gedrang begint te komen onder invloed van bepaalde buitenlandse regeringen ( zie Turkije ) , bepaalde religies en culturen ( zie het moslimextremisme ) en dit geeft mij een enorm onbehagelijk gevoel ...

Terreur , censuur , dictatoriale regeringen , islam extremisme, homofobe regeringen  dat was vroeger allemaal een ver van ons bed show , doch minder is waar....het komt dichter en dichter toegeslopen  bij onze Westerse maatschappij .

De invloed dat deze regeringen op onze Westers maatschappij uitoefenen om ons recht op vrije meningsuiting te beknotten ..

Een spotprent van de cartoonist Ruben L.Oppenheimer over Erdolan was verwijdert door Facebook !  Na een klacht van Oppenheimer zei facebook dat het een vergissing was ?

Die regeringen en godsdiensten die ons recht van vrijheid op meningsuiting in twijfel trekken en de grenzen hiervan willen verleggen !

Mag alles gezegd worden onder de vlag van  het recht van vrije meningsuiting of niet ?  Waar ligt de grens ? Dat is wat de tegenstanders steeds als een mantra herhalen ...

Dit alles bracht mij op het idee om het  onderzoeksproject  freedomofspeech op te starten om dit te weten te komen !

Vriendelijke groeten ,

Frank .

PROJECT FREEDOMOFSPEECH .

Wat is het recht van vrijheid op meningsuiting ...?

In Belgie en Nederland  mag je zeggen en schrijven wat je wil.

Je mag bovendien proberen om anderen van jou ideeen te overtuigen .

Dat je vrij bent om te zeggen wat je wil, staat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in de Nederlandse en Belgische grondwet en in het internationaal recht.

IEDEREEN heeft het recht zonder inmenging van een overheid een mening te koesteren zowel jij als ik of uw buurman.

Vraagstelling ...?

Wenst u ook van tijd tot tijd de mogelijkheid te hebben om  uw  ongezouten mening bekent te maken ? Al dan niet anoniem of niet ? Zonder angst te  hebben om te moeten onderduiken zoals de Duitse komiek Jan Bohmermann ?

Maar waar kan u tegenwoordig  uw  mening kwijt ... Via lezersbrieven ? Via twitter ? Via Facebook ? En heeft dit wel een impact ? Wordt u wel gehoord en wordt u wel serieus genomen?

Dé oplossing ....?

Freedomofspeech  is een  onafhankelijk / niet politiek  opgericht  onderzoeksproject  dat een   digitaal forum wenst op te richten  , een forum voor U en door U ,een forum  dat geen enkel (heilig ) onderwerp uit de weg wilt gaan !

Een forum dat 100% onafhankelijk en waarheidsgetrouw wenst te zijn ..

Waar kan u zich aan verwachten ...?

- Wekelijkse  controversiele   reportages  over een paar ' hete hangijzers  '  waar de  mening wordt gepeilt   bij de man op de straat.

- Wekelijks  lezersbrieven  over uw visie betreft een  bepaald onderwerp waar onze Westerse  maatschappij vragen over heeft  en de reacties hieromtrent.

- Een doelgericht afgenomen enquete  betreft een actueel gekozen onderwerp dat ons allen aangaat.

Doelstelling ....?

- Media en politieke aandacht bekomen om te strijden voor het behoud van onze Westerse waarden en voor het recht van vrijheid van meningsuiting .

- Op een onafhankelijke , deontologische , betrouwbare  reportages te kunnen publiceren en laten becommentarieeren door U .

Dit uiteraard alles onder een wettelijk kader en met respect voor de mens.

Waarom dit nieuwe forum ...?

Uw mening  moet op een  MAXIMALE WIJZE  gehoord  en gedeeld kunnen worden .

Wij moeten onze Westerse waarden en ons recht op de vrije meningsuiting  ten alle koste verdedigen .

Het plezier om de mening te weten van uw medemens .

En nu ...?

Bij de start van dit project ( als we voldoende donaties kunnen realiseren )  zal elk van jullie die ons  steunt  ook de kans hebben om bepaalde  onderwerpen  naar voor te brengen waar  een peiling/ referendum  of een reportage van gemaakt zal kunnen worden.

Dit alles zal te bekijken zijn via de toekomstige website www.freedomofspeech.com

Deze zal opgericht worden met UW donaties !

Alsook zal de best geformuleerde  lezersmening op dit wekelijks onderwerp  beloont worden met een freedomofspeech Award !

Uiteraard zijn er nog  vele andere topics voor het nieuwe platform   in dit project dat wij later via updates zullen meedelen...

ALS HET VRIJE WOORD VOOR U BELANGRIJK  IS ? STEUN ONS DAN AUB ...

' If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear '    - George Orwell

 

Hoogachtend ,

Freedomofspeech - Team .

PS: Ook voor de mensen die geen bijdrage kunnen geven zouden wij het apprecieren dat u onze link naar uw vrienden/kenissen zou doorsturen , het is te belangrijk .....uw recht op freedomofspeach !

 

 

Donaties

€ 100
12/06/2016
Anoniem
Prachtig initiatief !!!! mijn stem hebben jullie !!!!!
€ 5
13/06/2016
Anoniem
Schitterend project ! GROOT GELIJK , ben benieuwd naar de nieuwe website en de reportages

Beloningen

Prijs voor de beste mening !
Wens je een betaalbewijs of factuur? freedomofspeech@telenet.be
Donaties
€ 100
Anoniem
Prachtig initiatief !!!! mijn stem hebben jullie !!!!!
€ 5
Anoniem
Schitterend project ! GROOT GELIJK , ben benieuwd naar de nieuwe website en de reportages
Beloningen
Prijs voor de beste mening !