Nieuw Project Opstarten

Profile picture
Mollin Cindy
Project afgesloten
2
€ 105 van € 150.000
07/03/2018 - 23:08

Geachte

Wij gaan een nieuw project opstarten voor het fabriceren van Unieke Bakfietsen voor kinderen naar de school te brengen  

Het fabriceren van kinderen oldtimer, sport Auto's met motor die zeker in de ogen van de kinderen zullen aanspreken. 

die zij nog nooit zullen gezien hebben en zeker willen hebben zo een auto's om dat ze zo speciaal zijn gefabriceerd 

Dit zullen duplicaten zijn van F1, oldtimers, sportwagen.enz  

Wij gaan ook unieke motorfietsen fabriceren die zeldzaam zijn. er gaan ook motorfietsen tussen zitten met bekende BV of bekende voetballers op gezet

met die speciale motor's met bekende top mensen op gaan wij dan naar de veilingen om te laten veilen .

de opbrengst daar van zal er 2% naar goed doel geschonken worden 

ik wil echt een bekende media persoon worden als ik maar mensen kan helpen er is al genoeg armoede in de wereld van daar dat ik dit project ga opstarten.

Alle constructie zullen allemaal uitgetekend worden met Autocad Inventor 

De ervaring die wij hebben zijn lassen ,draaien ,frezen, monteren van motoren en onderhoud, spuitwerk   

Onze machines zullen aangekocht worden bij de firma Welda nv. op de Antwerpsesteenweg 949 BE-9041 te Oostakker - Gent

daar voor moet ik een bedrag inzamelen van 150000€ uiteraard als ik de steun krijg van vele mensen zullen we er samen komen

Ik bedank jullie om de goede samen werking van dit project

De sponsor van bedrijven hun recklame zal op onze website komen voor altijd

Mvg project Team 

 

Dear

We are going to start a new project for the manufacture of Unique bakbicycles for children to the school

The manufacture of children oldtimer, sport Cars with motor that will certainly appeal to the children.

which they have never seen before and certainly want to have such a car because they are manufactured so special

These will be duplicates of F1, oldtimers, sports car, etc.

We will also manufacture unique motorcycles that are rare. there are also motorcycles in between with well-known BV or well-known football players

With those special motorcycles with well-known top people, we go to the auctions to have them auctioned.

the proceeds of that will be donated 2% to charity

I really want to become a well-known media person if I can only help people there is enough poverty in the world from there that I will start this project.

All construction will all be drawn with Autocad Inventor

The experience we have is welding, turning, milling, assembling of engines and maintenance, spraying

Our machines will be purchased from Welda nv. on the Antwerpsesteenweg 949 BE-9041 in Oostakker - Ghent

for that I have to raise an amount of 150000 €, of course if I get the support of many people we will come together

The sponsor of their recklame companies will come on our website for easy

I thank you for the good cooperation of this project

 

 

Donaties

€ 30
16/03/2018
Robby Tondeleir
-
€ 75
26/03/2018
Anoniem
-
Donaties
€ 30
Robby Tondeleir
-
€ 75
Anoniem
-