PIANO POSSO

Profile picture
janssen willy
Progetto chiuso
1
€ 100 van € 3.500
09/08/2017 - 04:00

Het is feest .                           Onze school bestaat.

 

•  we hebben niet altijd meewind, maar er zit wel schoonheid  in het blijven proberen. Onze school is er, nu met eigen instrumenten. Volgende stap is het opbouwen van een muziek bibliotheek . Kan je ons hierbij helpen ?

 

Dank aan al onze sympathisanten en vrienden.

09/08/2017 - 15:57

Met onze recente aankoop van een studie piano, kunnen we reisonkosten uitsparen en vooral meer tijd besteden aan het studeren en te laten oefenen. Het is ook minder riskant om steeds te verpaatsen De leerlingen beginnen zelf al om groepjes te vormen. Een echte stimulans voor ons.             ”

Een droom ? “

Met jullie steun een mogelijkheid.

31/10/2017 - 19:52
10/08/2017 - 00:33

 

Piano Posso is een project rond muziek voor kansarme jongeren in de sloppenwijken van Brazilië. Voor de jongeren uit de ‘favelas’ zijn de toekomstperspectieven weinig rooskleurig. De meesten onder hen slagen er niet in om uit de vicieuze cirkel van de armoede te breken. Nochtans schuilt er heel wat talent maar door een gebrek aan middelen en kansen blijft dat talent onbenut. Piano Posso wil daar iets aan doen en meer bepaald vanuit de invalshoek ‘muziek’. Brazilië is een muzikaal land en heel wat jongeren beschikken over een aangeboren talent voor muziek. Maar talent alleen volstaat niet. Het moet ook de kans krijgen zich te ontwikkelen.                           Daar wil Piano Posso iets aan doen

 

Concreet zamelt Piano Posso fondsen in voor de aankoop van muziekinstrumenten voor deze jongeren en hen gratis muzieklessen te geven. Op die manier krijgen jongeren de kans hun vrije tijd zinvol in te vullen en hun muzikale talenten te ontdekken en te ontwikkelen en tevens uit de criminele circuits te blijven. Bovendien biedt Piano Posso hun op die manier perspectieven op een betere toekomst. Voor de uitwerking van het project werkt Piano Posso samen met een lokale muziekschool in Fortaleza

Donazioni

€ 100
27/08/2017
Anonimous
succes gewenst met je intense inspanningen
Donazioni
€ 100
Anonimous
succes gewenst met je intense inspanningen