Help Jennet overleven

Profile picture
Jennet
Project afgesloten
41
€ 3.785 van € 10.000
01/05/2017

Mijn naam is Reinier Duijneveld. Ik heb de afgelopen 8 jaar in het buitenland gewerkt. In 2009 werd ik toegewezen aan een project in Turkmenistan. Daar heb ik mijn vrouw en haar dochter leren kennen. Tegenwoordig wonen ze beiden in Nederland. Maar over wie dit verhaal gaat is Jennet.

Jennet is een 11 jarig meisje en het nichtje van mijn vrouw. Ze woont bij haar ouders en jongere broertje in Ashgabat (hoofdstad van Turkmenistan). Altijd een stralend meisje, maar in het begin van april is Acute Lymfatische Leukemie (A.L.L.) bij haar geconstateerd. Deze agressieve ziekte is op zichzelf al verschrikkelijk, maar brengt een aantal extra moeilijkheden met zich mee in Turkmenistan. Medische kennis is ook van een zeer laag niveau. Medicatie wordt toegediend in hoeveelheden die gevaarlijk hoog zijn. Tegen het advies van de arts, maar de enige mogelijkheid om te overleven, vloog Jennet met haar ouders daarom 28 april jongstleden naar New Delhi India. Een spannende vlucht omdat de kans op een shock erg groot was. Gelukkig heeft ze de vlucht overleefd en ligt ze nu in het ziekenhuis van New Dehli. De eerste chemo kuur is nu toegediend en gefinancierd met geleend geld van familie, vrienden en bekenden. Om de tweede kuur te betalen is een bedrag nodig van 15.000,- euro. Deze kuur is essentieel om de Leukemie te overleven! Via deze manier proberen we zoveel mogelijk geld in te zamelen om de kosten voor de tweede kuur te financieren. Alle beetjes zijn van hartelijk welkom!

In tegenstelling tot Nederland kun je geen ziektekostenverzekering in Turkmenistan afsluiten. Al het geld moet zelf verzameld worden. Wij hopen van harte dat u ons kan helpen om Jennet in leven te houden! Ze is nog veel te jong om deze wereld te verlaten!

My name is Reinier Duijneveld. I have been working abroad for the last 8 years. In 2009, I was assigned on a project in Turkmenistan. There I got to know my wife and her daughter. Nowadays they live both in the Netherlands. But who this story is about is Jennet. Jennet is an 11 year old girl and my wife's niece. She lives with her parents and younger brother in Ashgabat (capital of Turkmenistan). Always a sweet girl, but in early April, Acute Lymphocytic Leukaemia (A.L.L.) has been discovered. This aggressive disease is already terrible, but it involves some additional difficulties in Turkmenistan. Medical knowledge is also of a very low level. Medication is administered in amounts that are dangerously high. Against the doctor's advice, but the only way to survive, Jennet flew to New Delhi India with her parents on April 28th. An exciting flight because the chance of a shock was very big. Fortunately, she survived the flight and is now in the New Dehli hospital. The first chemo cure is now administered and funded with borrowed money from family, friends and acquaintances. To pay the second cure an amount of 15,000, - euro is required. This cure is essential to survive the Leukaemia! Through this way we try to collect as much money as possible to finance the cost of the second course. All the bits are most welcome! Unlike the Netherlands, you cannot have an health insurance in Turkmenistan. All the money has to be collected. We sincerely hope that you can help us keep Jennet alive! She is still too young to leave this world!

Donaties

€ 50
01/05/2017
Herbert Grootbod
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
01/05/2017
Vincent Roobeek
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
01/05/2017
Victoria
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
02/05/2017
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
02/05/2017
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
02/05/2017
Jasper Peters
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
02/05/2017
Jolanda de Geus
Veel sterkte en succes gewenst.
€ 15
02/05/2017
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 15
02/05/2017
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 15
02/05/2017
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
03/05/2017
Galyna
Payment of 10,00 EUR submitted through PayPal.
€ 20
03/05/2017
Saskia Strubbe
-
€ 10
04/05/2017
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
04/05/2017
Joël Theuvenet
Heel veel succes met de crowdfunding en heel veel sterkte voor Jennet gewenst!
€ 5
04/05/2017
Laura
Geen commentaar achtergelaten.
€ 5
04/05/2017
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
06/05/2017
Dzhumageldyev (Family) Bairam-Begench-Alina-TirkishBike
Geen commentaar achtergelaten.
€ 1.900
06/05/2017
Dzhumageldyev (Family) Bairam-Begench-Alina-TirkishBike
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
06/05/2017
Marije
Geen commentaar achtergelaten.
€ 30
06/05/2017
Bart
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
07/05/2017
Rene Velseboer
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
09/05/2017
Sociëteit Bienvenue
Deze bijdrage kwam tot stand na overleg met Reinier Duijneveld vanwege zijn betrokkenheid bij de derde lustrumviering van Sociëteit Bienvenue te Heiloo.
€ 25
11/05/2017
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
12/05/2017
Natasha Keesom
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
12/05/2017
Masha
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
12/05/2017
Indra
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
16/05/2017
Mieke
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
16/05/2017
Harmen Venema
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
16/05/2017
Ellen
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
16/05/2017
Joop en Wip _
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
17/05/2017
Oksana
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
18/05/2017
R Kwant
No comments.
€ 100
19/05/2017
Chris Klinkenberg
Succes, laten we zorgen dat ze een kans maakt!
€ 150
20/05/2017
Melanie Van hagen
Sterkte!
€ 20
30/05/2017
Annie
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
02/06/2017
Chris Klinkenberg
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
03/06/2017
Angeline Wiersma
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
06/06/2017
Hovaida poorkhalkhali
Geen commentaar achtergelaten.
€ 5
07/06/2017
Eva Van der kooij
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
18/06/2017
Charlotte Schrieken
Heel veel sterkte met deze verschrikkelijke situatie. Veel liefs, familie Schrieken
€ 300
13/07/2017
Natavan und Daniel Hamm
In these difficult times, our thoughts are with you.
Donaties
€ 50
Herbert Grootbod
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
Vincent Roobeek
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
Victoria
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
Jasper Peters
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
Jolanda de Geus
Veel sterkte en succes gewenst.
€ 15
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 15
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 15
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
Galyna
Payment of 10,00 EUR submitted through PayPal.
€ 20
Saskia Strubbe
-
€ 10
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
Joël Theuvenet
Heel veel succes met de crowdfunding en heel veel sterkte voor Jennet gewenst!
€ 5
Laura
Geen commentaar achtergelaten.
€ 5
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
Dzhumageldyev (Family) Bairam-Begench-Alina-TirkishBike
Geen commentaar achtergelaten.
€ 1.900
Dzhumageldyev (Family) Bairam-Begench-Alina-TirkishBike
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
Marije
Geen commentaar achtergelaten.
€ 30
Bart
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
Rene Velseboer
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
Sociëteit Bienvenue
Deze bijdrage kwam tot stand na overleg met Reinier Duijneveld vanwege zijn betrokkenheid bij de derde lustrumviering van Sociëteit Bienvenue te Heiloo.
€ 25
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
Natasha Keesom
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
Masha
Geen commentaar achtergelaten.
€ 20
Indra
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
Mieke
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
Harmen Venema
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
Ellen
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
Joop en Wip _
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
Oksana
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
R Kwant
No comments.
€ 100
Chris Klinkenberg
Succes, laten we zorgen dat ze een kans maakt!
€ 150
Melanie Van hagen
Sterkte!
€ 20
Annie
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
Chris Klinkenberg
Geen commentaar achtergelaten.
€ 25
Angeline Wiersma
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
Hovaida poorkhalkhali
Geen commentaar achtergelaten.
€ 5
Eva Van der kooij
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
Charlotte Schrieken
Heel veel sterkte met deze verschrikkelijke situatie. Veel liefs, familie Schrieken
€ 300
Natavan und Daniel Hamm
In these difficult times, our thoughts are with you.