red de bevers, sponsor de aankoop van een bevervallei die anders verkocht dreigt te geraken aan jagers.

Profile picture
Beverwerkgroep zoekt sponsors
Proyecto cerrado
1
€ 100 van € 7.500
15/09/2014 - 21:44

Actie om de aankoop van een beverhabitat met bevers te realiseren.

De beverwerkgroep is op zoek naar sponsors om een belangrijk beverhabitat aan te kopen. Anders dreigt dit gebied aan jagers verkocht te geraken.

 

Achtergrond :

Vlakbij Baraque de Fraiture, bij het dorpje Tailles, is er een mooi terrein van 12.500 m² , dat sinds 2004 bevolkt wordt door bevers. Oorspronkelijk was het terrein een weiland.

Te midden van het terrein loopt het riviertje de Martin Moulin, die het weiland in twee verdeelde. Deze rivier ontspringt enkele kilometers stroomopwaarts in het veengebied van het “Plateau des Tailles”.

Op het terrein zijn er sinds 2004 beverdammen gemaakt van meer dan 100 meter lengte. Hierdoor is zelfs de grens van het riviertje de Martin Moulin bijna niet meer te zien. Deze dammen hebben voor een sterke stijging van de biodiversiteit gezorgd.

Sinds 2004 planten bevers zich er jaarlijks voort. Vanuit deze plaats hebben bevers ook reeds een vijver 1 km verder bevolkt.

Dit door bevers gecreëerde moerasgebied trekt vele dieren aan. In het voorjaar krioelt het er van de amfibieën. Ook veel forellen komen er voor. Zeldzamere vissoorten zoals de rivierdonderpad en de beekprik zijn er reeds gezien. Ook voor libellen en waterjuffers en vele andere ongewervelden is het een paradijs !

Zwarte ooievaars komen er vaak foerageren, waterspreeuwen komen er voor, ijsvogels en grote gele kwikstaarten vinden er hun voedsel. In de ruime omgeving hebben we de laatste jaren zelfs al sporen van de zeldzame otter aangetroffen.

Tijdens de trekperiode komt jaarlijks de visarend een aantal dagen pleisteren in het gebied. Ook kraanvogels maken er jaarlijks hun tussenstop om te overnachten of te fourageren op hun doortrek naar het zuiden. Ook de grauwe klauwier en de klapekster zien we regelmatig op het terrein, maar voorlopig nog niet als broedvogel.

 

 

De bijzonderste waarneming betreft een ree, gedood door de lynx die we in april 2004 op deze locatie vonden. De sporen van de lynx waren toen duidelijk te zien.

Ook de wilde kat hebben we er al meermaals waargenomen. Herten, zwijnen, reeën, vossen en dassen bezoeken het terrein vrijwel dagelijks.

De zeldzame ringslang vonden we hier reeds. Helaas ontbreekt het aan geschikte broedhopen voor de eieren, waardoor deze zich voorlopig nog niet voortplant.

Aan flora staat er ook een typische moerasflora, met adderwortel, moerasspirea en vele andere moerasplanten. Het gebied is volledig in Natura 2000 gebied gelegen.

Doelstellingen :

Indien we dit belangrijke gebied vol biodiversiteit kunnen aankopen, hebben we enkele doelstellingen om de biodiversiteit nog te verhogen.

 

De belangrijkste doelstelling is het creëren van een beverreservaat wat de volledigebiodiversiteit ten goede komt.

 

- Het aanplanten van extra wilgen en elzen voor de bevers.

 

 

- Het aanplanten van extra hagen met onder andere meidoorn en sleedoorn rondom het terrein, om de bevers extra beschutting te bieden, maar ook om zeldzame broedvogels zoals de grauwe klauwier extra broedplaatsen aan te bieden.

 

- Het aanplanten van een beperkt aantal beuken en zomereiken die kunnen uitgroeien tot grote bomen.

 

 

- Het uitvoeren van een beperkt maaibeheer en het creëren van broedhopen met het maaisel, zodat de ringslang zich in de toekomst er hopelijk tot voortplanting kan komen.

 

- Het verticaal afsteken van een wand naar een talud op het terrein, zodat er extra broedgelegenheden zijn voor de ijsvogels en eventueel de oeverzwaluw. Ook biedt dit extra mogelijkheden naar zandbijen en andere insecten toe.

 

 

- Het maken van een observatiehut om bevers en andere vogels zoals de zwarte ooievaar ongestoord te kunnen observeren en fotograferen.

 

- Het plaatsen van enkele educatieve infoborden over de bever en de andere biodiversiteit aan de zijkanten van het terrein.

 

 

- Het creëren van takkenhopen zodat marterachtigen en andere dieren extra schuilplaatsen vinden.

 

- Het jaarlijks organiseren van beheerswerken in het gebied, waar sponsors en andere sympathisanten uiteraard ook op worden uitgenodigd !

 

De aankoop :

Recent vernam de Beverwerkgroep dat de eigenaar het terrein wenst te verkopen aan jagers, om dit bij hun jachtgebied aan te sluiten. We wensen dit te vermijden. De kans is bestaande dat de bevers gestoord worden en mogelijk vertrekken. Ook willen we vermijden dat dit interessant gebied, waar veel zeldzame plant en diersoorten voorkomen, zou aangetast worden.

De eigenaar is bereidt het terrein van 12 500 m² aan de Beverwerkgroep te verkopen.

De Beverwerkgroep doet zelf een bijdrage voor de aankoop uit eigen financiën. We hebben echter nog een bedrag nodig van 6650 euro, wat we grotendeels via sponsering proberen te bereiken.

Geïnteresseerde kandidaten in sponsoring zijn steeds welkom om het terrein te komen bekijken. In dat geval zal u door ons gegidst worden op het terrein. Indien gewenst kan u ook kosteloos overnachten in Bed en Breakfast “Le brâme de Cerf” (op basis van beschikbaarheid en onder voorwaarden). Deze B&B is gelegen op slechts 10 minuten wandelen  van het gebied .

 

Sponsoring :

Wij zoeken sponsors die mee willen helpen dit te verwezenlijken. Elke sponsoring, al is het maar 1 euro, is welkom.

Met deze actie werken we samen met www.natuurgidsardennen.be en vakantiewoning     “Le brâme du cerf”, www.lebrameducerf.be . Deze vakantiewoning ligt op een 500-tal meter van dit gebied.

Met de sponsoracties werken we ook met waardebonnen, hiermee kan u natuurwandelingen boeken, kanotochten op de Ourthe of elders kan doen.  Ook het observeren van herten, bevers,  oehoes en andere dieren is een mogelijkheid.  U kan ook  overnachtingen in Bed en Breakfast  “Le brâme du cerf” boeken, de volledige gîte afhuren voor grotere groepen van 10-15 personen en meer. Deze waardebon is 10 jaar geldig.  U kan dus zelfs een compleet weekend, inclusief activiteiten en kanotochten etc.,... betalen met een waardebon die u bij sponsering kan krijgen, afhankelijk van het type sponsoring waarvoor u kiest..

We hebben aan enkele soorten sponsoring gedacht, waar u zelf ook voordeel uithaalt.

Voordelen voor sponsors :

Elke sponsor krijgt een bewijs dat hij  mee gesponsord heeft aan de aankoop van het gebied. Op de infoborden worden de namen van de sponsors ook vermeldt  en het is mogelijk om een eigen reclameboodschap mee te laten drukken op de informatieborden.

Indien uw sponsoring vanuit een bedrijf of organisatie komt, hebt u de mogelijkheid om bedrijfslogo en tekst op de infoborden te plaatsen. Een steun aan dit project kan ook het groen imago van uw bedrijf of organisatie ten goede komen. Elke sponsor wordt jaarlijks via een verslag of rapport op de hoogte gehouden over het gebied. U wordt ook elk jaar uitgenodigd op de beheerswerken die doorgaan in het gebied en ook zal er jaarlijks een sponsorwandeling plaatsvinden waar de sponsors worden uitgenodigd om het gebied te bezoeken. Op deze sponsoruitstappen is er ook de gelegenheid om ter plaatse te overnachten. Het grootste voordeel is uiteraard ook de actie met de waardebonnen.

Op andere momenten hebben sponsors uiteraard ook de mogelijkheid het gebied te bezoeken.

Uit al de sponsors die meedoen en minder dan 150 euro sponsoren, verloten we één overnachting voor 2 personen met ontbijt in de Bed en Breakfast  (ter waarde van 65 euro).

Uit de sponsors die meedoen en meer dan 150 euro sponsoren verloten we één weekend in Gîte le brâme du Cerf  (ter waarde van 385 euro).

U sponsort een bedrag naar keuze, en u krijgt een waardebon voor de helft van het gesponsorde bedrag. Deze waardebon kan u gebruiken voor alle activiteiten georganiseerd door www.natuurgidsardennen.be  en voor de accommodatie www.lebrameducerf.be

Sponsering type A :

U sponsort een bedrag naar keuze, zonder tegenprestatie.

Sponsering type B :

U sponsort een bedrag naar keuze, en u krijgt een waardebon voor de helft van het gesponsorde bedrag. Deze waardebon kan u gebruiken voor alle activiteiten georganiseerd door www.natuurgidsardennen.be  en voor de accommodatie www.lebrameducerf.be

 

 

Deze actie loopt in samenwerking met :

www.natuurgidsardennen.be    en www.lebrâmeducerf.be

Een uitgebreide pdf van deze atie kan u verkrijgen via email op beverwerkgroep@hotmail.com

 

 

mvg

 Jorn Van Den Bogaert
Beverwerkgroep België
email : beverwerkgroep@hotmail.com
http://www.beverwerkgroep.be

gsm : ++32/(0)496/45.80.85

In samenwerking met : http://www.natuurgidsardennen.be
volg ons via facebook : http://www.facebook.com/natuurgidsardennen

en

http://www.lebrameducerf.be/
Volg onze vakantiewoning op facebook : www.facebook.com/vakantiewoninglebrameducerf

 

 

Donaciones

€ 100
16/09/2014
Anonimous
No comments.

Recompensas

waardebon voor natuurexcursie, kanotocht of overnachting in Bed and Breakfast
50% van het sponsorbedrag
waardebon voor natuurexcursie, kanotocht of overnachting in Bed and Breakfast
50% van het sponsorbedrag
groener imago van je bedrijf
reclame op infoborden in het aangekochte bevergebied
Donaciones
€ 100
Anonimous
No comments.
Recompensas
waardebon voor natuurexcursie, kanotocht of overnachting in Bed and Breakfast
50% van het sponsorbedrag
waardebon voor natuurexcursie, kanotocht of overnachting in Bed and Breakfast
50% van het sponsorbedrag
groener imago van je bedrijf
reclame op infoborden in het aangekochte bevergebied