Opstart "Wandelclub SAMEN op stap" voor patiënten PC Dr Guislain Gent

Profile picture
Wandelclub "SAMEN op stap"
Projekt abgeschlossen
2
€ 100 van € 1.500
02/08/2018 - 08:00
 1. Identificatie Organisatie:

Psychiatrisch Centrum Dr. GUISLAIN
Rechtsvorm: V.Z.W. (Provincialaat der Broeders van Liefde)
Adres: Fr. Ferrerlaan 88A, 9000 GENT
Tel: 09/2163311
Contactpersoon:    Filip de Meyer, Coördinatie Vrijwilligerswerking en socio-cultureel centrum de Meander
                                      Tel: 0496 208514  -  E-mail: filip.de.meyer@fracarita.org

 1. De vrijwilligerswerking

Er is een aanbod van activiteiten die worden georganiseerd en/of ondersteund door de vrijwilligers verbonden aan het P.C. Dr. Guislain. Deze vrijwilligerswerking is gekend onder de naam “Surplus”. Een aantal van deze activiteiten zijn reeds structureel opgenomen binnen het aanbod voor een specifieke doelgroep en krijgen een deel van het werkingsbudget van het socio-cultureel centrum De Meander, doch blijven in grote mate ook afhankelijk van giften en/of sponsoring. Zo is er steeds een blijvende nood aan budget voor de tekenworkshop, het tuin- ,fietsen- , kook- en fotoatelier.

 1. Het nieuwe project: Opstart “Wandelclub”

Waarom wandelen met psychisch kwetsbare mensen?

Heel veel studies tonen aan dat gebrek aan lichaamsbeweging de risico's op depressie, hart- en vaatziekten en obesitas aanzienlijk verhoogt en dit zowel voor psychisch ‘gezonde’ mensen, als mensen met een ‘psychische kwetsbaarheid’. Meer nog… de ‘ psychisch kwetsbare mens ‘ ervaart soms nog bijkomende hindernissen om te komen tot participatie aan een gezond bewegingsritme. Oorzakelijke factoren zouden kunnen zijn:
· Fysische zwakte door medicatiegebruik ( vaak moe )
· Psychische conflicten ( vb psychotische toestand )
· Sociaal niet gedragen
· Enz…

Het is de opdracht van de zorgverlening om deze doelgroep te blijven motiveren om te ‘bewegen’ en hiervoor een zeker aanbod te creëren. Naast de reguliere, therapeutische activiteiten zijn bijkomende initiatieven, ondersteund door vrijwilligers niet alleen zeer welkom, maar ook zeer belangrijk. Gezien dit naast de lichaamsbeweging ook een mogelijkheid tot sociale contacten opent.

Wij, de betrokken vrijwilligers (2 gepensioneerde militairen, lid van een reguliere wandelclub) nemen nu het initiatief tot het oprichten en opvolgen van een “Wandelclub”. Concreet zullen we maandelijks een wandeling organiseren die in de meeste gevallen zal deelnemen aan een reguliere organisatie van een club van de Vlaamse Wandelsportfederatie. Dit initiatief staat open voor alle doelgroepen binnen het ziekenhuis. Het is aan het behandelend team om in te schatten als een patiënt of bewoner kan deelnemen zonder bijkomende begeleiding vanuit het team. (kunnen inschatten als begeleiding door vrijwilligers voldoende is).
Om deze activiteit binnen het ziekenhuis ‘op de kaart te zetten’ en patiënten te stimuleren deel te nemen worden bij aanvang van het project volgende acties ondernomen:
· Aanmaken van persoonlijke lidkaart voor de deelnemers (motiverend, hen betrekken, …)
· Voorafgaandelijke ziekenhuis brede communicatie (algemene informatie, brochure, …)
· Uitnodiging op de afdeling door vrijwilligers (flyer, affiche ter ondersteuning)

Er wordt rekening gehouden met een startlocatie niet te ver gelegen van Gent, om verplaatsingen en de daarbij horende kosten te beperken. Vervoerskosten naar de wandellocatie worden deels gedragen door het werkingsbudget van het socio-cultureel centrum De Meander. Het is de betrachting dat hoe dan ook de deelname voor de patiënten gratis is. Inzake mogelijke wandelafstanden wordt rekening gehouden met de uithouding en draagkracht van de doelgroep.

Onze maandelijkse tocht gaat door op een weekdag in functie van omkadering vanuit het ziekenhuis. Patiënten/bewoners brengen een lunchpakket mee. Wij brengen de organisatoren van de wandeltocht steeds op voorhand op de hoogte van onze deelname. Als beloning voor zijn deelname krijgen de patiënten/bewoners een traktatie.

Voorziene kosten:

 • Vervoer: afhankelijk van de afstand maar deels gedragen door het werkingsbudget van de Meander.
 • Aanmaak lidkaarten (motiverend voor deelnemers, erbij horen)
 • Aanmaak flyers/affiches (uitnodiging patiënten/bewoners, geen verplichte deelname)
 • Inschrijvingsgelden deelnemers (reguliere organisatie wandeltocht)
 • Aanbieden versnapering na de wandeling
 • Aankoop van fluo hesjes met opdruk (herkenbaarheid deelnemers + veiligheid op de openbare weg)
 • Aankoop regencapes (bij voorkeur met retroreflecterende stroken)

Onze betrachtingen op lange termijn:

 • Integratie van patiënten/bewoners (de regelmatige deelnemers) in een reguliere wandelclub (reeds principe akkoord, doch dit impliceert lidgeld, uitrusting, enz. extra kosten) na effectief één jaar werking.
 • Integratie als medewerker bij een organisatie van de wandelclub
 • Belonen van trouwe deelnemers d.m.v. stempelkaart deelnames (bv. pet met logo of dergelijke, ook hier extra kosten)

DAAROM CROWD FUNDING

Wie zijn nu die betrokken vrijwilligers?

Freddy KOOPMAN en Karien VERBRUGGHE
Heb je nog vragen omtrent dit project, dan kun je ons steeds contacteren via 0497 113 221 of fredkop@gmail.com

Spenden

€ 50
02/08/2018
Freddy Koopman
Zelf het goede voorbeeld geven
€ 50
06/08/2018
Elke
Geen commentaar achtergelaten.
Spenden
€ 50
Freddy Koopman
Zelf het goede voorbeeld geven
€ 50
Elke
Geen commentaar achtergelaten.