De Reis - Een zoektocht naar wijsheid van Oost naar West

Profile picture
Douwe Soeting
Project afgesloten
6
€ 445 van € 7.500
08/04/2017 - 10:00

 

(For English scroll down)

 

Mijn naam is Douwe Soeting, geboren op 14-02-1979 in Alkmaar, Noord Holland. Na het afronden van de Vrije School in Bergen heb ik de eerste stap gezet naar het buitenland. Een jaar werken op een Camphill in Noorwegen. Een andere taal, andere cultuur, nieuwe mensen. Het reisvirus sloeg in en met de jaren belandde ik op uiteenlopende plaatsen in de wereld. Om te werken of om te reizen. Al snel kwam ik erachter dat het voor mij meer betekent om ergens te werken en wonen en zo de cultuur en de mensen beter te leren kennen, dan het land als toerist te verkennen.

Met die rede ben ik het initiatief Creative Outdoor gestart. www.creativeoutdoor.nl.

Als aanvulling op dit initiatief ben ik begonnen aan een nieuw project.


De Reis

Een zoektocht naar Wijsheid van Oost naar West

Vraag jij je ook wel eens af: Wat is geluk? Wat is liefde? 

Door de jaren heen beleeft de mens momenten van intens geluk en met een overvloed aan liefde. Als die momenten voorbij zijn dan komt de vraag; Waarom net wel en nu niet meer? Hoe creëer je je eigen geluk? Waar vind je ware liefde? Om daar achter te komen ben ik gaan lezen in spirituele boeken en gaan zoeken in verschillende godsdiensten.

De meest voorkomende antwoorden zijn;

Geluk vind je alleen in jezelf en Liefde moet je eerst voor jezelf voelen.

Mooi gezegd, maar hoe vind je dat? Wat is ervoor nodig om dat te voelen? Het antwoord is er al, ik wil het alleen nog vinden.

De wijsheid is onder de mensen en door met hen in gesprek te gaan, ga ik proberen mijn vragen te beantwoorden. Tijdens deze reis ga ik opzoek naar wijsheid op het gebied van geluk en liefde,van het Oosten naar het Westen.

Doelstelling:

Om dichter bij de mensen te komen bied ik mezelf aan als vrijwilliger op verschillende plaatsen in de landen waar ik doorheen zal reizen. Dat kan zijn als Engelse leraar of meehelpen aan de bouw van huizen of scholen. Op die manier wordt ik een onderdeel van de gemeenschap en is het makkelijker om met de mensen een dialoog aan te gaan over de dingen die zo spelen in hun leven.

De reis begint in Lumbini, Nepal de geboorte plaats van Boeddha en gaat op een motor door verschillende landen naar het westen, met als eind bestemming Alkmaar, Nederland.

Langs de route van de reis heb ik in de eerste landen, Nepal en China plaatsen waar ik aan het werk zal gaan als vrijwilliger. Voor de landen Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan and Georgia, ben ik in contact met de ontwikkelingsorganisatie Grassroots http://www.grassrootsvolunteering.org. Voor de landen in Europa heb ik contacten voor vrijwilligers werk in de vluchtelingen gebieden. Tijdens de reis hou ik jullie op de hoogte via de media kanalen.


Doormiddel van jou bijdrage, klein of groot, kan ik deze reis maken en mijn hulp bieden op plaatsen in de wereld waar dat nodig is. 


Voor deze reis een bedrag nodig van ca. €7500,- 

Onderverdeeld in drie groepen:

  • Motor/ verzekering/ benzine. ca. €3500,-
  • Reisverzekering/ Visa/ Verblijf-onderweg. ca. €2500,-
  • Vrijwilligers werk. ca. €1500,-

De aanschaf van de motor waar de reis mee zal worden gemaakt.

Ik kies ervoor om met de motor te gaan omdat het dan makkelijker is om de kleine dorpen te bereiken. 

En natuurlijk dat er een droom in vervulling gaat om een lange motor reis te maken.

Aan vrijwilligers werk kan een contributie verbonden zijn als kost en inwoning.


Tijdens de reis worden er verschillende media kanalen gebruikt zoals:

De website: www.creativeoutdoor.nl/

De Facebook pagina: https://www.facebook.com/www.creativeoutdoor.nl

De twitter pagina: @CreativeOutdoo4


Elke reis brengt risico’s met zich mee. Zeker een Motor reis alleen. Ongelukken en pech onderweg zitten in een klein hoekje. De uitdagingen van lokale corruptie speelt daarin ook mee. In Mongolië, een aantal jaar geleden had ik last van de corruptie van Politie bij een provincie grenspost. Na een harde onderhandeling, lang wachten de nodige grappen van de andere kant kreeg ik mijn papieren terug en mocht ik, €18,- lichter, weer verder rijden. Er kan van alles gebeuren wat in eerst instantie niet is te voorzien.

Verwacht het onverwachte.

Door mijn ervaringen in verschillende landen in de wereld kan ik me goed aanpassen op het tempo van de cultuur en de verschillende gewoontes in de landen waar ik doorheen zal reizen. Daarnaast spreek ik meerdere talen, heb een eindeloos geduld en kan goed non-verbaal communiceren, om me, in momenten van nood goed verstaanbaar te maken. 


Ook als je geen donatie kunt doen, kun je mij helpen door dit project te delen met jou familie en vrienden.

Of vraag je werkgever of hij reclame wil maken op de website, tijdens di project.

Alvast mijn dank voor je steun!

 

(Scroll naar beneden voor verschillende Beloningen)(English Version)

 

My name is Douwe Soeting, born on 14-02-1979 in Alkmaar, the Netherlands. After completing the Steiner School in Bergen I made my first steps travelling to foreign countries. Working on a Camphill in Norway for a year experiencing different languages, culture, and new people. Thus i contracted the travel bug and through the years, I found myself in many places around the world to work and to travel. Soon after, I realised that, for me, it meant more than just work and living daily in these countries. I felt like I became part of the community, not just a tourist.

With this in mind I started an initiative - Creative Outdoor. www.creativeoutdoor.com. 

In addition to this initiative I started a new project.


The Journey

A search for Wisdom from East to West

Do you sometimes ask yourself the questions: What is Happiness? What is Love?

Throughout human history people live in moments of intense happiness and an abundance of love. When these moments pass the question arises; Why before, why now, and not anymore? How do you create Happiness? Where can we find Love? To get answers I started to read spiritual books and search for answers in different religions.

Some of the most common answers are;

Happiness you can only find within and Love, you first have to feel for yourself.

That being said, how do we find that? What do we need to feel this? The answer is already there, I only have to find it.

Some say Wisdom is with the people and by conversing deeply one can obtain. I will try to get answers on these questions. During the Journey from East to West, I will search Wisdom on Happiness and Love.

Objective:

In order to get closer to the people, I offer myself as a volunteer in different places along the way. As an English teacher or helping building houses or schools. That way, I become a part of the community and the accessibility make it easier to create friendly dialogue about what happens in their lives, livelihood, and daily functions.  

The journey will start in Lumbini, Nepal, the birthplace of Buddha. I will undertake this whole journey on a motorbike and ride through several countries to the west. Alkmaar, the Netherlands, will be my final destination. 

I have already established volunteering programs that I will participate in, in Nepal and China. For the countries; Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan and Georgia, i am currently in contact with the development organisation grassroots - http://www.grassrootsvolunteering.org. For the European countries I have contacts for working as a volunteer in the refugee crisis. Throughout the journey, i will be updating regularly and keep you informed of the progress.


With your donation, small or big, I can make this journey and offer myself in different places along the way.


The total cost of this project will be ca. €7500,- 

Diveded into three groups:

  • Motor/ motor insurance/ petrol. ca. €3500,-
  • Travel insurance/ Visa/ Stay along the way ca. €2500,-
  • Voluntary work ca. €1500,-

The purchase of the Motorbike for the trip.

I choose to go by motorbike because that will make the journey so much more fascinating reaching out to the smaller villages along the way. 

Hopping on and off with ease. 

And naturally because a dream will come true by making a motortrip of this magnitude.

Voluntary work may also entail additional costs.


During the journey you can follow me through these media channels: 

Website: www.creativeoutdoor.com

Facebook pagina: https://www.facebook.com/www.creativeoutdoor.nl

Twitter pagina: @CreativeOutdoo4


Every journey knows its own risks. Certainly a motor trip will attract danger and prone to accidents. Accidents and bad luck along the way can be found in any place and any time. The challenges of local corruption will also come into play. In Mongolia I learnt how to deal with the corruption of police at a province border. After a hard bout of negotiation, a long wait and a few necessary joke from their side, I got my papers back, €18 - lighter, I was well on the way. Anything, unexpected can happen. 

Expect the unexpected.

With the experience I gained in several countries around the world, I learned how to behave accordingly to different cultures and customs in each of the countries I will pass. Besides, I speak several different languages, have an endless patiences and know how to communicate non verbally, to ensure that, in moments of need I can make myself intelligible.


There are other ways in which you can help me, by sharing this project with your friends and family.

Ask your boss if he wants advertising space on the website during the project. 

Thank you for your support!

Donaties

€ 45
09/04/2017
Rene Lindenbergh
No comments.
€ 90
09/04/2017
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
09/04/2017
Joke Bruijn
Droom je grootste dromen,zorg voor een lonkend perspectief dat als een magneet aan je zaltrekken en ga nieuwsgierig op weg. Goei reis !
€ 65
25/04/2017
gerrit dik
Deel je positieve en liefde volle persoonlijkheid met velen .
€ 45
30/04/2017
Joost van Riel
Hi Douwe, we hopen dat je sowieso je reis veel mooi momenten meemaakt. We zien uit naar alle verhalen die je ons gaat vertellen. Hopelijk tot snel. Veel liefde vanuit DH van ons.
€ 150
05/05/2017
Krien
Geen commentaar achtergelaten.

Beloningen

€ 15
Limit! 100 available
Foto expositie met Verhaal
Schrijf je in voor de foto expositie met verhaal. Deze zal in de weken na de reis plaatsvinden in Noord Holland.
Foto expositie met Verhaal
€ 35
Limit! 100 available
De Reis - Een foto boek met korte verhalen
U kunt vooraf het boek ‘De Reis’ bestellen. Gebaseerd op verhalen en ervaringen van de reis. Verwachte levering zal in 05-2018 zijn.
De Reis - Een foto boek met korte verhalen
€ 45
Limit! 98 available
De Reis + Foto expositie met Verhaal (combinatie)
Schrijf je in voor de foto expositie met verhaal. Deze zal in de weken na de reis plaatsvinden in Noord Holland. + vooraf het boek ‘Een Reis’ bestellen. Gebaseerd op verhalen en ervaringen van de reis. Verwachte levering zal in 05-2018 zijn.
€ 50
Limit! 14 available
Ontspannings Massage -Quantum Touch
Een ontspanning massage aan huis. Ca. 1 uur even ontspannen en rust. Datum en tijd op afspraak en na de reis.
€ 90
Limit! 9 available
Werk voor een Donatie
Een dagdeel werken in de tuin, verhuizing, verbouwing noem maar op. van 10 tot 17 ben ik beschikbaar voor allerlei soorten werk. Datum nader in te vullen en na de reis.
Werk voor een Donatie
€ 100
Limit! 20 available
Adverteer met Logo
Adverteer voor jouw bedrijf of gelegenheid op de website gedurende de reis. Logo met link. Sidebar, Nieuwspagina. Afmeting: 100x50 pixels (ongeveer 6 maanden)
Adverteer met Logo
€ 150
Limit! 9 available
Adverteer met Foto
Adverteer voor jouw bedrijf of gelegenheid op de website gedurende de reis. Foto met link. Nieuwspagina. Afmeting: 300x200 pixels (ongeveer 6 maanden)
€ 175
Limit! 10 available
Adverteer met Foto
Adverteer voor jouw bedrijf of gelegenheid op de website gedurende de reis. Foto met link. Hoofdpagina. Afmeting: 300x200 pixels (ongeveer 6 maanden)
€ 200
Limit! 5 available
Adverteer met Banner
Adverteer voor jouw bedrijf of gelegenheid op de website gedurende de reis. Banner. Nieuwspagina. Afmeting: 700x100 pixels (ongeveer 6 maanden)
€ 225
Limit! 5 available
Adverteer met Banner
Adverteer voor jouw bedrijf of gelegenheid op de website gedurende de reis. Banner. Hoofdpagina. Afmeting: 700x100 pixels (ongeveer 6 maanden)
Wens je een betaalbewijs of factuur? info@creativeoutdoor.nl
Donaties
€ 45
Rene Lindenbergh
No comments.
€ 90
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
Joke Bruijn
Droom je grootste dromen,zorg voor een lonkend perspectief dat als een magneet aan je zaltrekken en ga nieuwsgierig op weg. Goei reis !
€ 65
gerrit dik
Deel je positieve en liefde volle persoonlijkheid met velen .
€ 45
Joost van Riel
Hi Douwe, we hopen dat je sowieso je reis veel mooi momenten meemaakt. We zien uit naar alle verhalen die je ons gaat vertellen. Hopelijk tot snel. Veel liefde vanuit DH van ons.
€ 150
Krien
Geen commentaar achtergelaten.
Beloningen
€ 15
Foto expositie met Verhaal
Schrijf je in voor de foto expositie met verhaal. Deze zal in de weken na de reis plaatsvinden in Noord Holland.
Foto expositie met Verhaal
€ 35
De Reis - Een foto boek met korte verhalen
U kunt vooraf het boek ‘De Reis’ bestellen. Gebaseerd op verhalen en ervaringen van de reis. Verwachte levering zal in 05-2018 zijn.
De Reis - Een foto boek met korte verhalen
€ 45
De Reis + Foto expositie met Verhaal (combinatie)
Schrijf je in voor de foto expositie met verhaal. Deze zal in de weken na de reis plaatsvinden in Noord Holland. + vooraf het boek ‘Een Reis’ bestellen. Gebaseerd op verhalen en ervaringen van de reis. Verwachte levering zal in 05-2018 zijn.
€ 50
Ontspannings Massage -Quantum Touch
Een ontspanning massage aan huis. Ca. 1 uur even ontspannen en rust. Datum en tijd op afspraak en na de reis.
€ 90
Werk voor een Donatie
Een dagdeel werken in de tuin, verhuizing, verbouwing noem maar op. van 10 tot 17 ben ik beschikbaar voor allerlei soorten werk. Datum nader in te vullen en na de reis.
Werk voor een Donatie
€ 100
Adverteer met Logo
Adverteer voor jouw bedrijf of gelegenheid op de website gedurende de reis. Logo met link. Sidebar, Nieuwspagina. Afmeting: 100x50 pixels (ongeveer 6 maanden)
Adverteer met Logo
€ 150
Adverteer met Foto
Adverteer voor jouw bedrijf of gelegenheid op de website gedurende de reis. Foto met link. Nieuwspagina. Afmeting: 300x200 pixels (ongeveer 6 maanden)
€ 175
Adverteer met Foto
Adverteer voor jouw bedrijf of gelegenheid op de website gedurende de reis. Foto met link. Hoofdpagina. Afmeting: 300x200 pixels (ongeveer 6 maanden)
€ 200
Adverteer met Banner
Adverteer voor jouw bedrijf of gelegenheid op de website gedurende de reis. Banner. Nieuwspagina. Afmeting: 700x100 pixels (ongeveer 6 maanden)
€ 225
Adverteer met Banner
Adverteer voor jouw bedrijf of gelegenheid op de website gedurende de reis. Banner. Hoofdpagina. Afmeting: 700x100 pixels (ongeveer 6 maanden)