Buddy´s Road To Brazil... voetbal & ontwikkelingssamenwerking.

Profile picture
Buddy´s Road To Brazil...
Project afgesloten
58
€ 15.408 van € 11.264
24/08/2013 - 11:01

Buddy´s Road To Brazil from 08/06 till 10/07/2014 every day life from the FIFA worldcup in Brazil follow our trip on Facebook.

" Buddy´s Road To Brazil....   ( For French, English and Portuguese version scroll down )

Als leden van de officiële supportersclub van de Rode Duivels nl. De Steenbakkers te Boom ligt het verhaal van Toluca (Mexico 1986) ons nauw aan het hart. De Rode Duivels deden er ook naast het veld mooie dingen. Ze adopteerden ' Casa Hogar ': een opvanghuis voor straatkinderen. Vandaag zijn in de moeilijke buurten zes bibliotheken ingericht, waar de bevolking kan leren lezen en schrijven en onderricht ontvangt rond hygiëne en gezondheidszorg.

De media aandacht en de hype rond de rode duivels, het succes van Bart Swings´ actie en het verhaal van Toluca bracht ons tot deze actie om zodoende het nuttige en het aangename te combineren nl. onze reis naar het WK en de hulp aan de Braziliaanse straatkinderen te financieren,

'voetbal & ontwikkelingssamenwerking' dus. Het is de bedoeling om in samenspraak met KIYO het project voor de straatkinderen van AMAR op te zetten dit in navolging van Mexico 1986.

Misschien wordt het wel een duivelsuitdaging bv. Scoor op en naast het veld in Brazilië!

Wij doneren de opbrengst van deze crowdfunding volledig aan KIYO. Wel vinden dat we voor het werk dat we in deze actie steken we 20% van het ingezamelde bedrag mogen investeren om te plaatse te gaan kijken of de ingezamelde gelden goed besteed worden en dit u ook aantonen via mail en facebookverslaggeving.

 

Ons Project in het Kort ( lange versie vind u op onze Facebook pagina bij de fotoalbums)

Het sportproject van AMAR kadert in een integrale ontwikkeling van de kinderen. Sport is bovendien een vaak vergeten kinderrecht.

In samenwerking KIYO wil Buddy’s Road to Brasil degelijke sportinfrastructuur en – activiteiten ter beschikking stellen van de straat- en favelakinderen van Rio.

Ons specifiek te sponsoren deel hier is de bouw van kleedkamers en douches ten bedrage van 16.670€ Wij zouden hier graag 50% voor onze rekening nemen al hopen we stiekem dat we de volle 100% rond krijgen.

De infrastuctuur is deels ondergronds en beslaat een opp. van 23.84m²  (L=5.20m,B=4.50m,H=2.30m) opgetrokken uit baksteen.

Hoe kan u ons momenteel al sponsoren en/of steunen?

 

- Door een donatie te doen via onze website.
- Door bronzen, zilveren of gouden sponsor te worden met de voordelen hier aan verbonden, vooral voor handelaars en bedrijfsleiders.
- Door een donatie te doen in natura, (een oude laptop,iets anders met waarde van op zolder enz...) wij verkopen dit op onze webwinkel.
- Door bronzen, zilveren of gouden sponsor te worden via natura. Vooral voor handelaars en bedrijfsleiders.
- Door bij ons thuis te komen eten.
- Door een vlag, Bandeira Do Brazil aan te kopen.
- Door onze  website te delen en onze facebokepagina te liken.

 

Wat krijgt u in de plaats?
Een dagelijks verslag vanaf de start van het WK (en de laatste kwalificatiewedstrijden) tot uitschakeling Rode duivels op de onze facebookpagina. Zowel voetbal, ontwikkelingssamenwerking en toeristische info komen aan bod.

Vanaf een storting van 100 € uw logo op onze crowdfunding website op onze facebookpagina en op de t-shirts die we zullen dragen in Brazilië Meer storten mag altijd natuurlijk en alle andere ideeën zijn steeds welkom

Storten in natura kan ook deze goederen komen te koop in onze winkel op 2dehands met vermelding van uw firmanaam zowel in de winkel als op onze website. Indien er een bieder is voor een goede prijs gaat het geboden bedrag naar de actie.

 

Wij danken u nu reeds voor uw steun en hopen met u en het hele land dat onze rode duivels een mooi resultaat halen op het WK zodat we deze actie tot een groot succes kunnen maken.

 

Buddy’s Veronik Callaert & Yves De Bondt,

www.buddys-road-to-brazil.be

www.facebook.com/BuddysroadtoBrazil

www.2dehands.be/winkel/buddysroadtobrazil

 

Version Française :  Avec un grand merci a Stéphane Schiets ( For English and Portuguese version scroll down )

" La route de Buddy au Brésil.... " Etant membre du fanclub officiel des Diable Rouges de Steenbakkers situé à Boom, l’histoire de Toluca (Mexique 1986) est proche de notre cœur. Aussi, à côté du terrain, les Diables Rouges ont réalisés de magnifiques actions. Ils ont adopté la «Casa Hogar»: un asile pour les enfants des rues. Aujourd'hui, dans les quartiers difficiles il y a six bibliothèques, où la population peut apprendre à lire et à écrire ainsi que recevoir l'enseignement autour de l'hygiène et des soins de santé. L'attention des médias et le battage médiatique autour des diables rouges, le succès de l'action de Bart Swings et l'histoire de Toluca nous ont amenés à cette action afin de combiner l’utile à l’agréable pour financer notre voyage à la Coupe du Monde et de l'aide aux enfants des rues du Brésil

«Football et la coopération au développement». Ainsi en consultation avec Kiyo, l'objectif est de mettre en place un projet pour les enfants des rues d’AMAR à l'instar du Mexique en 1986. Peut-être est-ce un défi diabolique d’un tel scénario hors ou sur le terrain au Brésil! Nous donnons le produit de cet appel de dons entièrement Kiyo * après déduction nos coûts.

Notre projet en court (la version longue peut être trouvée sur notre page Facebook parmi les albums photos) Le projet sportif d’AMAR fait partie d'un développement global des enfants. Le sport est aussi un droit pour les enfants un peu oubliés. En collaboration avec KIYO, " La route de Buddy au Brésil " veut construire une iinfrastructure sportive adéquate et proposer des activités aux enfants de la rue et des favelas de Rio. Notre rôle est ici spécifiquement de parrainer la construction de vestiaires et douches pour un montant de 16.670 € Nous sommes prêts à prendre en charge 50% de cette somme, même si nous espérons secrètement que nous recevrons 100% de cette somme. L'infrastructure construite en briques est en partie souterraine et couvre une surface de 23.84m ² (Longueur = 5.20m, largeur = 4,50 m et Hauteur = 2,30 m).

Qu'obtiendrez en place? Un rapport quotidien sur notre page Facebook à partir du début de la Coupe du Monde (et les derniers matches de qualifications) jusqu’à l'arrêt des Diables Rouges. Football, Coopération au développement et des informations touristiques seront discutées.

A partir d'un dépôt de 100 € votre logo sera visible sur notre site d’appel de fonds, sur notre page Facebook et sur les t-shirts que nous porterons au Brésil. Des fonds et des idées supplémentaires sont toujours les bienvenus. Des dons en nature peuvent également se faire et ces produits seront mis en vente dans notre boutique de deuxième main (2dehands – en citant le nom de votre entreprise à la fois sur notre boutique et sur notre site Web). Si un soumissionnaire remet un bon prix pour l'enchère, le montant ira à l'action. Merci déjà pour votre soutien et nous espérons avec vous et le pays entier que nos Diables Rouges obtiendront un bon résultat à la Coupe du monde afin que nous puissions faire de cette action... Un grand succès ! Buddy’s Veronik Callaert & Yves De Bondt, www.buddys-road-to-brazil.be www.facebook.com/BuddysroadtoBrazil www.2dehands.be/winkel/buddysroadtobrazil

 

English version ( For Portuguese version scroll down )

" Buddy´s Road To Brazil....

As a member of the official fanclub of the Red Devils De Steenbakkers located in Boom the story of Toluca (Mexico 1986) is close to our heart. Also next to the field The Red Devils did beautiful things. They adopted ' Casa Hogar ': a shelter for street children. Today in the difficult neighborhoods decorated six biblioteca, where the population can learn to read and write and receive around teaching hygiene and health care.

The media attention and hype surrounding the Red Devils, the success of Bart Swings recommended action and the story of Toluca brought us to this action in order to combine the useful and the pleasant. Finance our trip to the World Cup and fund raising for the Brazilian street children,
' football and charity. The aim is to set up a project in consultation with KIYO for street children in Brazil this echoing Mexico 1986
Maybe it will be a Devilish challenge , Score on and off the field in Brazil!
We donate the raised money after deducting our costs * of this crowdfunding fully to KIYO.

Our Project (long version can be found on our Facebook page at the photo albums) The sports project by AMAR is part of an integrated development of the children. Sport is also an often-overlooked children's law.
In collaboration with KIYO, buddy's Road to Brasil want to build sports facilities for the street and favela children of Rio.
Our specific part here is the construction of changing rooms and showers amounting to € 16.670 we would here like to take 50% for all we hope that we get the full 100% around secretly.
The infrastructure is partly underground and covers a surface of 23.65 m ² (L = 5.20 m, B = 4.50 m, H = 2.30 m) built in brick.

What do you get in place?
A daily report from the start of the World Cup (and the last qualifying matches) till the elimination of  the Red Devils on our Facebook page. Both football, Development cooperation and tourist information are discussed. From a deposit of 100 € crowdfunding your logo on our website on our Facebook page and on the t-shirts that we will wear in Brazil. More deposit is always welcome and any other ideas also.

Deposit in kind are also welcome these goods will be for sale in our shop on 2dehands stating your company name both in-store and on our website. If we have a bidder for a good price the bid amount will go to the action.

Thank you for your support and we hope with you and the entire country that our Red Devils play a perfect World Cup so we can make this action a success.

Buddy’s Veronik Callaert & Yves De Bondt,

www.buddys-road-to-brazil.be

www.facebook.com/BuddysroadtoBrazil

www.2dehands.be/winkel/buddysroadtobrazil

 

Portuguese version (with many thanks to Patrícia Sardinha )

Viagem ao Brazil dos “Buddies” Como membro do clube de fãs oficial dos Red Devils de Steenbakkers, originários de Boom, a história de Toluca (Mexico 1986) está perto do nosso coração. Perto do campo dos Red Devils foram feitas coisas fantásticas: criaram a “Casa Hogar” para meninos de rua e foram construídas seis livrarias em bairros carenciados. Aqui a populacão pode, por exmplo, aprender a ler e escrever e ter acesso a aprendizagem relativamente a cuidados de saúde e higiene.

Os Red Devils têm captado a atenção dos media e não só e têm tentado combinar o útil ao agradável. Financie a nossa viagem ao Brazil, na ocasião do Mundial, e ajude-nos a criar um fundo para as crianças de rua brasileiras. O objectivo é realizar um projecto em cooperacão com KIYO para estas crianças, relembrando Mexico 1986. Talvez seja um desafio “Diabólico” (Devil – Diabo em inglês)! Marque um golo dentro e fora de campo no Brazil! O donativo será efectuado após dedução dos nossos custos na sua totalidade para KIYO. Nosso projeto (versão longa pode ser encontrada na nossa página do Facebook para os álbuns de fotos) o projeto de esportes por AMAR faz parte de um desenvolvimento integrado das crianças. Esporte também é direito da criança um muitas vezes negligenciado.
Em colaboração KIYO quer estrada do amigo de facilidades de esportes decente do Brasil e atividades disponíveis para as crianças de rua e favela do Rio de Janeiro.
Nos patrocinar parte específica aqui é a construção de vestiários e chuveiros no montante de € 16,670 aqui gostaríamos de levar 50% para todos esperamos que temos o total de 100% por secretamente.
A infra-estrutura é parcialmente subterrânea e abrange uma superfície de 23,65 m ² (L = 5,20 m, B = 4,50 m, H = 2, 30m) construído em tijolo.

O que é que você recebe em troca? Relatório diário na nossa página de Facebook, desde o início do Mundial (e dos último jogos de qualificação) até a eliminação ods Red Devils. Futebol, cooperação para o desenvolvimento e informação turística são tópicos discutidos. Com um depósito de 100€, estará a contribuir para um logo e para T-shirts que vamos usar no Brazil. Mais depósitos e novas ideias serão sempre benvindos. Depósitos em bens também são benvindos. Podemos vendê-los na nossa loja de produtos em 2ª mão fazendo publicidade à vossa empresa (na loja e no website). Se tivermos uma boa oferta de compra, agimos. Obrigada pelo vosso suporte e esperamos que os nossos Red Devils joguem um perfeito Mundial para que possamos fazer desta acção um sucesso.

Buddy’s Veronik Callaert & Yves De Bondt,

www.buddys-road-to-brazil.be

www.facebook.com/BuddysroadtoBrazil

www.2dehands.be/winkel/buddysroadtobrazil

recu-bo
Lafuma
mierlo
Tony Mertens
Footballfanatics
Het Laatste Nieuws
Kinesitherapie Decock Team
café Coolhem Vets
Brons
Brons
Broodjes Marja

Donaties

€ 100
08/09/2013
Anoniem
Start of the adventure
€ 500
19/09/2013
Geert Boodts
betaling via KPC Montagebedrijf als Gold Sponsor, groeten Geert
€ 500
04/10/2013
Lafuma
Met veel plezier steunt Lafuma dit project!
€ 10
07/10/2013
Jens De Cat
Ter compensatie van de 20 end of the season party inkomkaarten voor Carre Veel succes Jens De Cat
€ 10
03/12/2013
Anoniem
Veel succes met jullie actie. Van De Vijver P. Senior Project Manager COFELY FABRICOM NV/SA (GDF SUEZ) INTERNATIONAL OPERATIONS INTERNATIONAL PROJECTS
€ 20
05/12/2013
Henk Jacobs
Bandeiro de Brazil krijgt een mooie plaats, veel succes in Brazil. Henk Jacobs, Technical Manager, Cofely Fabricom n.v./s.a.
€ 130
15/12/2013
Decock Team
Decock Team Kinesitherapie - Fysiotherapie uit Willebroek wordt Bronzen Sponsor door verkoop 20 vlaggen in de zaak. Op naar zilver en wie weet wel goud.
€ 100
10/01/2014
Tony Mertens - De Zonnebloem
TONY MERTENS De nummer 1 in woondecoratie voor alle soorten verf, behang, vloerbekleding, raamdecoratie of verlichting. wordt Bronzen Sponsor door verkoop 20 potten verf via onze webwinkel aan basisschool De Zonnebloem uit Antwerpen. Op naar zilver en wie weet wel goud.
€ 650
23/01/2014
Buddy's road to Brazil
Buddy's Road to Brazil dankt alle kopers van de Bandeira do Brazil en onze Rode Duivel gadgets voor hun aankopen op naar de volgende schijf van 650€
€ 10
23/01/2014
De schilder
Weer 2 potten verf de deur uit van Tony Martens
€ 15
26/01/2014
Hans Suykens
Veel succes met jullie Braziliaans project Hans Suykens Coolhem Vets
€ 100
28/01/2014
Tony Mertens - SIGO! Lennik
TONY MERTENS woondecoratie op een zucht van zilveren sponsor door verkoop 20 potten verf via onze webwinkel aan SIGO! Lennik.
€ 15
03/02/2014
Katrien en Gunther
Buddy's road to Brazil dankt Katrien en Gunther voor de aankoop van Hummel basket schoenen maat 38 geschonken door www.vente-exclusive.com
€ 150
05/02/2014
Tony Mertens - Basisschool Oosterwijk
TONY MERTENS De nummer 1 in woondecoratie voor alle soorten verf, behang, vloerbekleding, raamdecoratie of verlichting. wordt Zilveren Sponsor door verkoop van nog eens 30 potten verf via onze webwinkel aan Basisschool Oosterwijk uit Westerloo. Op naar goud nu.
€ 15
11/02/2014
Dina Aghaddar
Buddy's road to Brazil dankt Dina Aghaddar voor de aankoop van Emoi meisjes winterjas maat 152/12 geschonken door www.vente-exclusive.com
€ 30
19/02/2014
Schilders Bornem
In Bornem schildert men dus ook. Weer 6 potten Cayenne van Tony Mertens de deur uit.
€ 75
19/02/2014
Tony Mertens - VBS De Bloesem
Weer een verkoop van nog eens 15 potten verf via onze webwinkel aan VBS De Bloesem uit 9451 Kerksken. Alle geschonken door TONY MERTENS De nummer 1 in woondecoratie voor alle soorten verf, behang, vloerbekleding, raamdecoratie of verlichting. Tevens op een zucht van gouden sponsor
€ 257
23/02/2014
Suzy Jansen en gezelschap
Buddy's road to Brazil Pop-Up Resto een groot succes met dank aan Suzy Jansen en gezelschap. We vonden het een schitterende avond en THX voor de sponsoring.
€ 15
26/02/2014
ANNE DELANGHE
Buddy's road to Brazil dankt ANNE DELANGHE voor de aankoop van Hummel basket schoenen maat 38 geschonken door www.vente-exclusive.com
€ 500
27/02/2014
J Van Mierlo NV
uit sympathie en veel succes !
€ 65
28/02/2014
Cafe Hof Van Coolhem
Cafe Hof Van Coolhem uit Kalfort(Puurs) door verkoop van de eerste 10 vlaggen in de zaak. Op naar 20 en bronzen sponsor
€ 65
21/03/2014
Cafë Noeveren bij Siggy
Cafe Noeveren Nielsestraat 141, Boom door verkoop van de eerste 10 vlaggen in de zaak. Op naar 20 en bronzen sponsor
€ 25
22/03/2014
Mendosa007
Buddy's road to Brazil dankt Mendosa007 voor de aankoop van Hummel basket schoenen maat 38 en Gazoil zwart hemd (medium) geschonken door www.vente-exclusive.com
€ 30
23/03/2014
Familie Callaert
Buddy's road to Brazil dankt de familie Callaert voor de aankoop van T-shirts en sweater geschonken door www.spreadshirt.be
€ 60
23/03/2014
Sabrina De Pauw
Buddy's road to Brazil dankt Sabrina De Pauw voor de aankoop van Samsung 3D Blu-ray player BD-E5500 geschonken door www.samsung.be voor de random act of kindness day
€ 65
24/03/2014
Cafe Coolhem + Coolhem Vets
Cafe Coolhem + Coolhem Vets uit Kalfort(Puurs) door verkoop van nog eens 10 vlaggen in de zaak brengt ze op 20 en dus bronzen sponsor.
€ 65
25/03/2014
Decock Team
Decock Team Kinesitherapie - Fysiotherapie uit Willebroek verkoopt weer 10 vlaggen in de zaak. Hun teller staat nu op 30.
€ 25
26/03/2014
MEESSEN CHANTAL
Buddy's road to Brazil dankt MEESSEN CHANTAL voor de aankoop van 4 paar Brasileras slippers geschonken door www.vente-exclusive.com
€ 30
31/03/2014
Liesbeth Van Gestel
Buddy's road to Brazil dankt Liesbeth Van Gestel voor de aankoop van 3 paar Brasileras slippers + een Emoi meisjes winterjas geschonken door www.vente-exclusive.com
€ 50
02/04/2014
Nagels Sonia
Weer een verkoop van 10 potten verf via onze webwinkel aan Nagels Sonia geschonken door TONY MERTENS De nummer 1 in woondecoratie voor alle soorten verf, behang, vloerbekleding, raamdecoratie of verlichting. Dit maakt van TONY MERTENS de nieuwe gouden sponsor van BRTB.
€ 50
19/04/2014
Gert Aerts
Bedankt voor het fijne feestje, en veel succes nog met jullie project! Vanwege Gert & Diane
€ 65
19/04/2014
Decock Team
Decock Team Kinesitherapie - Fysiotherapie uit Willebroek verkoopt weer 10 vlaggen in de zaak. Hun teller staat nu op 40. Nog 10 te gaan voor zilveren sponsor gogogo Cocky's
€ 310
19/04/2014
Buddy's Birthday party
Buddy's road to Brazil is happy to donate again a nice amount of money due to the incredible birthday party and many gifts of our friends.
€ 10
21/04/2014
Posse Leest
Buddy's road to Brazil dankt alle aanwezigen op Posse Leest voor de aankoop van T-shirts en sweater geschonken door www.spreadshirt.be
€ 45
21/04/2014
Posse Leest
Buddy's road to Brazil dankt alle aanwezigen op Posse Leest voor de aankoop van T-shirts en sweater geschonken door www.vente-exclusive.com
€ 150
22/04/2014
Posse Leest
Buddy's road to Brazil dankt alle aanwezigen op Posse Leest voor de aankoop van onze Rode Duivel gadgets
€ 65
24/04/2014
Broodjes Marja Bornem
Broodjeszaak Marja, Nieuwstraat 8, 2880 Bornem door verkoop van de eerste 10 vlaggen in de zaak. Op naar 20 en bronzen sponsor.
€ 65
15/05/2014
Buddy's Birthday party
Buddy's road to Brazil is happy to donate again a nice amount of money due to the incredible birthday party and many gifts of our friends. The small coins counted by the bank.
€ 65
15/05/2014
JVL-Café Londerzeel
JVL-Café Londerzeel, Sint-Jozefstraat 41, 1840 Londerzeel door verkoop van de eerste 10 vlaggen in de zaak. Op naar 20 en bronzen sponsor.
€ 177
15/05/2014
Deli Frais Delicatessen Bornem
Buddy's road to Brazil dankt Deli Frais delicatessen en specialiteiten Boomstraat 100 te Bornem voor de aankoop van Duivelse gadgets ter promotie van hun ??? tijdens het WK. Ze worden zo ook meteen bronzen sponsor van Buddy's
€ 15
15/05/2014
Ann De Graef
Buddy's road to Brazil dankt Ann De Graef voor de aankoop van sweaters geschonken door www.spreadshirt.be
€ 30
22/05/2014
Thomas De Bièvre
Buddy's road to Brazil dankt Thomas De Bièvre voor de aankoop van 10 potten verf geschonken door Tony Mertens
€ 40
24/05/2014
De schilder van Lebbeke
In Lebbeke schildert men dus ook. Weer 12 potten verf van Tony Mertens de deur uit.
€ 300
26/05/2014
Thuisverpleging C&C
we hebben sowieso op voorhand al gewonnen vermits we goud geven aan de kids in brasil .Dikke duim voor de 2 toffe initiatiefnemers die we in ons hartje dragen ,vanwege malinwa forever en familie
€ 50
29/05/2014
De schilder van Sint Niklaas
In Sint Niklaas schildert men dus ook. Weer 17 potten verf van Tony Mertens de deur uit.
€ 500
30/05/2014
Buddy's road to Brazil
Buddy's Road to Brazil dankt alle kopers van de Bandeira do Brazil en onze Rode Duivel gadgets voor hun aankopen op naar de volgende schijf van 500€
€ 50
01/06/2014
Luc De Donder
Veronik, Yves, Goed Initiatief, succes en doe da goe daar hé Luc & Daniella
€ 65
02/06/2014
Broodjes Marja Bornem
Broodjeszaak Marja, Nieuwstraat 8, 2880 Bornem door verkoop van weer 10 vlaggen in de zaak. Dat maakt bronzen sponsor van Buddy's road to Brazil. Proficiat !!!
€ 10
03/06/2014
Brecht Meersschaert
Geen commentaar achtergelaten.
€ 1.527
03/06/2014
footballfanatics
footballfanatics is blij dat we het project van Buddy’s road to Brazil waar we al van bij de start bij betrokken zijn nu ook daadwerkelijk kunnen ondersteunen. GO Buddy’s GO
€ 65
04/06/2014
PousseCafé Willebroek
Poussecafé, Torenstraat 6, 2830 Willebroek door verkoop van de eerste 10 vlaggen in de zaak. Op naar 20 en bronzen sponsor.
€ 10
06/06/2014
Julien 2dehands.be
Veel succes in Brazzzil vanuit 2dehands.be!
€ 10
09/06/2014
JACKIE ROELENS
-
€ 10
19/06/2014
Simon Hoebeke
Fantastisch initiatief! Hopelijk volgen de Duivels zelf jullie voorbeeld!
€ 125
13/07/2014
Inge Scholtis
Geen commentaar achtergelaten.
€ 125
13/07/2014
Bert Empsten
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
22/07/2014
dewannesjo
Buddy's road to Brazil dankt dewannesjo voor de aankoop van verf geschonken door Tony Mertens.
€ 7.693
21/10/2014
Het Laatste Nieuws
HLN-veiling Rode Duivels outfits

Beloningen

€ 10
Buddy´s sympathie
De kleinste bijdrage, uit sympathie, u wil niets van ons maar ziet wel wat in de actie en denkt vele kleintjes maken 1 groot bedrag.
€ 80
Buddy's airbnb
Airbnb een betrouwbare community marktplaats voor mensen om unieke accommodaties over de hele wereld te adverteren, te ontdekken en te boeken. Boek uw verblijf via www.airbnb.be/rooms/2497381
€ 100
Bronze Sponsor
Uw logo hier in de Bronzen Medaille
€ 250
Silver Sponsor
Uw logo hier in de Zilveren Medaille en op onze facebookpagina
€ 500
Gold Sponsor
Uw logo hier in de Gouden Medaille ... de enige echte en op onze facebookpagina en op de t-shirts
Donaties
€ 100
Anoniem
Start of the adventure
€ 500
Geert Boodts
betaling via KPC Montagebedrijf als Gold Sponsor, groeten Geert
€ 500
Lafuma
Met veel plezier steunt Lafuma dit project!
€ 10
Jens De Cat
Ter compensatie van de 20 end of the season party inkomkaarten voor Carre Veel succes Jens De Cat
€ 10
Anoniem
Veel succes met jullie actie. Van De Vijver P. Senior Project Manager COFELY FABRICOM NV/SA (GDF SUEZ) INTERNATIONAL OPERATIONS INTERNATIONAL PROJECTS
€ 20
Henk Jacobs
Bandeiro de Brazil krijgt een mooie plaats, veel succes in Brazil. Henk Jacobs, Technical Manager, Cofely Fabricom n.v./s.a.
€ 130
Decock Team
Decock Team Kinesitherapie - Fysiotherapie uit Willebroek wordt Bronzen Sponsor door verkoop 20 vlaggen in de zaak. Op naar zilver en wie weet wel goud.
€ 100
Tony Mertens - De Zonnebloem
TONY MERTENS De nummer 1 in woondecoratie voor alle soorten verf, behang, vloerbekleding, raamdecoratie of verlichting. wordt Bronzen Sponsor door verkoop 20 potten verf via onze webwinkel aan basisschool De Zonnebloem uit Antwerpen. Op naar zilver e ...
€ 650
Buddy's road to Brazil
Buddy's Road to Brazil dankt alle kopers van de Bandeira do Brazil en onze Rode Duivel gadgets voor hun aankopen op naar de volgende schijf van 650€
€ 10
De schilder
Weer 2 potten verf de deur uit van Tony Martens
€ 15
Hans Suykens
Veel succes met jullie Braziliaans project Hans Suykens Coolhem Vets
€ 100
Tony Mertens - SIGO! Lennik
TONY MERTENS woondecoratie op een zucht van zilveren sponsor door verkoop 20 potten verf via onze webwinkel aan SIGO! Lennik.
€ 15
Katrien en Gunther
Buddy's road to Brazil dankt Katrien en Gunther voor de aankoop van Hummel basket schoenen maat 38 geschonken door www.vente-exclusive.com
€ 150
Tony Mertens - Basisschool Oosterwijk
TONY MERTENS De nummer 1 in woondecoratie voor alle soorten verf, behang, vloerbekleding, raamdecoratie of verlichting. wordt Zilveren Sponsor door verkoop van nog eens 30 potten verf via onze webwinkel aan Basisschool Oosterwijk uit Westerloo. Op na ...
€ 15
Dina Aghaddar
Buddy's road to Brazil dankt Dina Aghaddar voor de aankoop van Emoi meisjes winterjas maat 152/12 geschonken door www.vente-exclusive.com
€ 30
Schilders Bornem
In Bornem schildert men dus ook. Weer 6 potten Cayenne van Tony Mertens de deur uit.
€ 75
Tony Mertens - VBS De Bloesem
Weer een verkoop van nog eens 15 potten verf via onze webwinkel aan VBS De Bloesem uit 9451 Kerksken. Alle geschonken door TONY MERTENS De nummer 1 in woondecoratie voor alle soorten verf, behang, vloerbekleding, raamdecoratie of verlichting. Teve ...
€ 257
Suzy Jansen en gezelschap
Buddy's road to Brazil Pop-Up Resto een groot succes met dank aan Suzy Jansen en gezelschap. We vonden het een schitterende avond en THX voor de sponsoring.
€ 15
ANNE DELANGHE
Buddy's road to Brazil dankt ANNE DELANGHE voor de aankoop van Hummel basket schoenen maat 38 geschonken door www.vente-exclusive.com
€ 500
J Van Mierlo NV
uit sympathie en veel succes !
€ 65
Cafe Hof Van Coolhem
Cafe Hof Van Coolhem uit Kalfort(Puurs) door verkoop van de eerste 10 vlaggen in de zaak. Op naar 20 en bronzen sponsor
€ 65
Cafë Noeveren bij Siggy
Cafe Noeveren Nielsestraat 141, Boom door verkoop van de eerste 10 vlaggen in de zaak. Op naar 20 en bronzen sponsor
€ 25
Mendosa007
Buddy's road to Brazil dankt Mendosa007 voor de aankoop van Hummel basket schoenen maat 38 en Gazoil zwart hemd (medium) geschonken door www.vente-exclusive.com
€ 30
Familie Callaert
Buddy's road to Brazil dankt de familie Callaert voor de aankoop van T-shirts en sweater geschonken door www.spreadshirt.be
€ 60
Sabrina De Pauw
Buddy's road to Brazil dankt Sabrina De Pauw voor de aankoop van Samsung 3D Blu-ray player BD-E5500 geschonken door www.samsung.be voor de random act of kindness day
€ 65
Cafe Coolhem + Coolhem Vets
Cafe Coolhem + Coolhem Vets uit Kalfort(Puurs) door verkoop van nog eens 10 vlaggen in de zaak brengt ze op 20 en dus bronzen sponsor.
€ 65
Decock Team
Decock Team Kinesitherapie - Fysiotherapie uit Willebroek verkoopt weer 10 vlaggen in de zaak. Hun teller staat nu op 30.
€ 25
MEESSEN CHANTAL
Buddy's road to Brazil dankt MEESSEN CHANTAL voor de aankoop van 4 paar Brasileras slippers geschonken door www.vente-exclusive.com
€ 30
Liesbeth Van Gestel
Buddy's road to Brazil dankt Liesbeth Van Gestel voor de aankoop van 3 paar Brasileras slippers + een Emoi meisjes winterjas geschonken door www.vente-exclusive.com
€ 50
Nagels Sonia
Weer een verkoop van 10 potten verf via onze webwinkel aan Nagels Sonia geschonken door TONY MERTENS De nummer 1 in woondecoratie voor alle soorten verf, behang, vloerbekleding, raamdecoratie of verlichting. Dit maakt van TONY MERTENS de nieuwe goude ...
€ 50
Gert Aerts
Bedankt voor het fijne feestje, en veel succes nog met jullie project! Vanwege Gert & Diane
€ 65
Decock Team
Decock Team Kinesitherapie - Fysiotherapie uit Willebroek verkoopt weer 10 vlaggen in de zaak. Hun teller staat nu op 40. Nog 10 te gaan voor zilveren sponsor gogogo Cocky's
€ 310
Buddy's Birthday party
Buddy's road to Brazil is happy to donate again a nice amount of money due to the incredible birthday party and many gifts of our friends.
€ 10
Posse Leest
Buddy's road to Brazil dankt alle aanwezigen op Posse Leest voor de aankoop van T-shirts en sweater geschonken door www.spreadshirt.be
€ 45
Posse Leest
Buddy's road to Brazil dankt alle aanwezigen op Posse Leest voor de aankoop van T-shirts en sweater geschonken door www.vente-exclusive.com
€ 150
Posse Leest
Buddy's road to Brazil dankt alle aanwezigen op Posse Leest voor de aankoop van onze Rode Duivel gadgets
€ 65
Broodjes Marja Bornem
Broodjeszaak Marja, Nieuwstraat 8, 2880 Bornem door verkoop van de eerste 10 vlaggen in de zaak. Op naar 20 en bronzen sponsor.
€ 65
Buddy's Birthday party
Buddy's road to Brazil is happy to donate again a nice amount of money due to the incredible birthday party and many gifts of our friends. The small coins counted by the bank.
€ 65
JVL-Café Londerzeel
JVL-Café Londerzeel, Sint-Jozefstraat 41, 1840 Londerzeel door verkoop van de eerste 10 vlaggen in de zaak. Op naar 20 en bronzen sponsor.
€ 177
Deli Frais Delicatessen Bornem
Buddy's road to Brazil dankt Deli Frais delicatessen en specialiteiten Boomstraat 100 te Bornem voor de aankoop van Duivelse gadgets ter promotie van hun ??? tijdens het WK. Ze worden zo ook meteen bronzen sponsor van Buddy's
€ 15
Ann De Graef
Buddy's road to Brazil dankt Ann De Graef voor de aankoop van sweaters geschonken door www.spreadshirt.be
€ 30
Thomas De Bièvre
Buddy's road to Brazil dankt Thomas De Bièvre voor de aankoop van 10 potten verf geschonken door Tony Mertens
€ 40
De schilder van Lebbeke
In Lebbeke schildert men dus ook. Weer 12 potten verf van Tony Mertens de deur uit.
€ 300
Thuisverpleging C&C
we hebben sowieso op voorhand al gewonnen vermits we goud geven aan de kids in brasil .Dikke duim voor de 2 toffe initiatiefnemers die we in ons hartje dragen ,vanwege malinwa forever en familie
€ 50
De schilder van Sint Niklaas
In Sint Niklaas schildert men dus ook. Weer 17 potten verf van Tony Mertens de deur uit.
€ 500
Buddy's road to Brazil
Buddy's Road to Brazil dankt alle kopers van de Bandeira do Brazil en onze Rode Duivel gadgets voor hun aankopen op naar de volgende schijf van 500€
€ 50
Luc De Donder
Veronik, Yves, Goed Initiatief, succes en doe da goe daar hé Luc & Daniella
€ 65
Broodjes Marja Bornem
Broodjeszaak Marja, Nieuwstraat 8, 2880 Bornem door verkoop van weer 10 vlaggen in de zaak. Dat maakt bronzen sponsor van Buddy's road to Brazil. Proficiat !!!
€ 10
Brecht Meersschaert
Geen commentaar achtergelaten.
€ 1.527
footballfanatics
footballfanatics is blij dat we het project van Buddy’s road to Brazil waar we al van bij de start bij betrokken zijn nu ook daadwerkelijk kunnen ondersteunen. GO Buddy’s GO
€ 65
PousseCafé Willebroek
Poussecafé, Torenstraat 6, 2830 Willebroek door verkoop van de eerste 10 vlaggen in de zaak. Op naar 20 en bronzen sponsor.
€ 10
Julien 2dehands.be
Veel succes in Brazzzil vanuit 2dehands.be!
€ 10
JACKIE ROELENS
-
€ 10
Simon Hoebeke
Fantastisch initiatief! Hopelijk volgen de Duivels zelf jullie voorbeeld!
€ 125
Inge Scholtis
Geen commentaar achtergelaten.
€ 125
Bert Empsten
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
dewannesjo
Buddy's road to Brazil dankt dewannesjo voor de aankoop van verf geschonken door Tony Mertens.
€ 7.693
Het Laatste Nieuws
HLN-veiling Rode Duivels outfits
Beloningen
€ 10
Buddy´s sympathie
De kleinste bijdrage, uit sympathie, u wil niets van ons maar ziet wel wat in de actie en denkt vele kleintjes maken 1 groot bedrag.
€ 80
Buddy's airbnb
Airbnb een betrouwbare community marktplaats voor mensen om unieke accommodaties over de hele wereld te adverteren, te ontdekken en te boeken. Boek uw verblijf via www.airbnb.be/rooms/2497381
€ 100
Bronze Sponsor
Uw logo hier in de Bronzen Medaille
€ 250
Silver Sponsor
Uw logo hier in de Zilveren Medaille en op onze facebookpagina
€ 500
Gold Sponsor
Uw logo hier in de Gouden Medaille ... de enige echte en op onze facebookpagina en op de t-shirts