Aankoop Ambulance verzorgingscentrum te Batelling / Gambia

Profile picture
Team Am-Bush
Project afgesloten
2
€ 100 van € 5.000
11/04/2018 - 20:00

Wij hebben onze schouders onder dit project gezet om voor onderstaande stichting een 4x4 ambulance & revalidatie materiaal te bezorgen in oktober 2018 om de ezel en de kar en scooter te vervangen zodat deze hulppost extra hulp kan bieden aan haar inwoners en omgeving, wat wij hier vanzelfsprekend vinden. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis ligt op 7 km van het dorp en in deze hulppost is er hun verpleegster die de eerste hulp kan bieden, maar mensen met ernstige verwondingen en ziekten moeten naar het ziekenhuis worden vervoerd. Zo hebben zij nood aan een ziekenwagen /ambulance om de patiënten naar het ziekenhuis te vervoeren als ze dringende hulp nodig hebben. Voor ondersteuning van de overtocht zullen wij in groep rijden met de Antwerp-Banjul Challenge op 6 oktober 2018.

Stichting muzikale vrienden van Gambia werkt nauw samen met ACIP. ACIP is een Gambiaanse stichting die er lokaal voor zorgt dat mensen geholpen worden zichzelf te helpen.

De stichting zamelt geld en goederen in voor kleine gemeenschappen in Gambia, die vaak geen toegang hebben tot de meest basale vormen van scholing en zorg. Zij doen dit met behulp van een lokale vrijwilligers organisatie de Association for Community Initiative Project (ACIP).

De projecten waar op ingezet wordt zijn kleinschalig en persoonlijk controleerbaar. Je weet dus zeker dat het geld volledig tot z’n recht en op de juiste plek komt! De oprichtster en voorzitter Dianne van Wissen gaat voor eigen rekening 2 x per jaar naar Gambia om de contacten warm te houden en er nauw op toe te zien of alles goed besteed wordt. Daarnaast is 1 van de bestuursleden getrouwd met een Gambiaanse vrouw zodat communicatieproblemen tot een minimum beperkt worden.

De stichting is een non-profit organisatie die op basis van het persoonlijk dragen van de kosten van het bestuur er naar streeft om vrijwel 100% van de opbrengsten te besteden aan de geselecteerde doelen.

Donaties

€ 50
11/04/2018
Dianne Van Wissen
Succes !!!
€ 50
30/06/2018
Jelle Couvent
-
Donaties
€ 50
Dianne Van Wissen
Succes !!!
€ 50
Jelle Couvent
-